Архіви

 • № 2(38) (2019)

  УДК 681.3.067:34(477)(063)
  Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" ©

  Випуск 2 (38) періодичного науково-технічного збірника присвячено розгляду актуальних питань технічного захисту інформації. Розглядаються загальні питання інформаційних технологій і практичні аспекти захисту інформаційних ресурсів, нормативно-правові, методологічні і метрологічні аспекти захисту нформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, захисту мовної інформації на об’єктах інформаційної діяльності, кібербезпека і захист критичної інформаційної інфраструктури, актуальні питання функціонування системи криптографічного захисту інформації, сучасні проблеми і тенденції розвитку системи захисту інформації.
  Для науковців, аспірантів, інженерів, магістрів, спеціалістів, бакалаврів, студентів.

  Заснований згідно з рішенням Вченої Ради НТУУ "КПІ", протокол № 4 від 03.04.2000 р.