Про журнал

Галузь та проблематика

Науково-технічний збірник присвячено проблемам інформаційної безпеки України, зокрема різноманітним питанням нормативного, метрологічного та практичного забезпечення захисту інформації в Україні.

Розглядаються питання  кібербезпеки та захисту об’єктів критичної інфраструктури; загальні питання інформаційних технологій і практичні аспекти захисту інформаційних ресурсів; нормативно-правові, методологічні та метрологічні аспекти захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, захист мовної інформації на об’єктах інформаційної діяльності; актуальні питання функціонування системи криптографічного захисту інформації; сучасні проблеми і тенденції розвитку та підготовки спеціалістів системи захисту інформації.

Процес рецензування

Рецензентами збірника є члени редколегії журналу, а також відомі фахівці з кібербезпеки та захисту інформації в Україні. Критерії оцінювання – відповідність тематиці збірника, актуальність, практична цінність для вирішення завдань системи захисту інформації в Україні. Типовий період, необхідний для проведення рецензування складає 4 тижні. Редактори надсилають рецензентам листи-запрошення з доданими до них файлами авторських подань. Рецензенти поштою надсилають редакторам свою згоду (або вибачення), а також зроблені рецензії та рекомендації. Для фіксації процесу рецензування редактори самостійно вводитимуть інформацію про згоду (або відмову) рецензентів до сторінок рецензування подань. Керівництво для рецензентів під такою ж назвою є у підрозділі "Політика".

Періодичність публікації

Збірник публікується двічі на рік.

Політика відкладеного відкритого доступу

Цей збірник практикує політику відкладеного відкритого доступу до вмісту будь-якого випуска після публікації його друкованої версії, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Часова затримка для надання повного відкритого доступу до вмісту будь-якого випуска визначається відповідальним секретарем збірника.

Подання автором статті до видання в збірнику "Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні" означає, що автор погоджується з політикою журналу і "Вимогами щодо оформлення і подання рукописів до збірника "Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні".

Видавнича етика

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" як видавець науково-технічного збірника «Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні» слідує принципам, розробленим Комітетом з етики наукових публікацій (COPE). Крім того, журнал у своїй діяльності керується Кодексом честі Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Ми закликаємо наших редакторів, авторів та рецензентів співпрацювати відповідно до Кодексу поведінки, прийнятого COPE.

Видаючи зазначений збірник, ми дотримуємося відповідних законів і нормативних актів із захисту прав інтелектуальної власності та авторських прав.

Члени редакції зобов’язані забезпечити конфіденційність усіх отриманих матеріалів та їх змісту, допоки вони не будуть прийняті до публікації.

Крім того, жоден із членів редколегії не може використовувати відомості, доказову базу та інтерпретації з неопублікованого рукопису для своїх власних досліджень без посилання на авторів вже надрукованої  роботи.

Редакція науково-технічного збірника зобов’язується проводити технічне, наукове, лінгвістичне редагування прийнятих статей.

Рецензенти мають строго конфіденційно зберігати рукописи, пов’язані з ними матеріали і відомості у них. Рецензенти не повинні зберігати рукопис для особистого користування і після подання рецензії повинні знищити паперові та видалити електронні копії рукописів.

Рецензенти повинні інформувати редакторів про будь-який конфлікт інтересів, що може вплинути на їхню думку про рукопис, і вони мають самостійно відмовитися від рецензування, якщо є підстави для упередженості. Рецензенти не повинні використовувати інформацію щодо рецензованої ними роботи у своїх інтересах.

Авторам

Автори, які публікуються у цьому збірнику, погоджуються з такими умовами:

       1 Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають цьому збірнику право першої публікації своєї роботи. Через визначений відповідальним секретарем збірника проміжок часу після публікації друкованої версії збірника будь-яка стаття з цього випуску збірника стає доступною на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому збірнику.

       2 Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим збірником (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому збірнику.

Щодо вартості публікації

Збірник не бере плату за рецензування та публікацію статті. Для кожного автора публікація є безплатною.

Виплата авторської винагороди автору/авторам статті не передбачена.

Витрати на підготовку і публікацію паперової/друкованої версії збірника відшкодовує НДЦ "ТЕЗІС" КПІ ім. Ігоря Сікорського. Редакційне проходження статей забезпечують на волонтерських засадах співробітники НДЦ "ТЕЗІС" КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Керівництво для рецензентів

Рецензія на статтю складається з заголовку та тексту з оцінками, рекомендаціями та висновком рецензента.

       Заголовок рецензії на статтю складається з розташованих по центру слова "Рецензія на статтю" і зазначених з нового рядка  заголовку статті та прізвищ й ініціалів авторів у родовому відмінку.

       Потім розташовується текст з оцінкою відповідності статті тематиці збірника, оригінальності, значимості результатів статті та якості викладення матеріалу статті. Далі подають висновок рецензента. Наприкінці рецензію слід підписати, зазначивши ім’я та прізвище рецензента, його науковий ступінь, вчене звання, посаду, місце роботи, а також поставити дату.

Архівування

Цей збірник використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки-учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

Sponsors

КПІ ім. Ігоря Сікорського та НВП "Фотон"

Учасник

  • благодійні внески

Історія журналу

      Науково-технічний збірник присвячено проблемам інформаційної безпеки України, зокрема різноманітним питанням нормативного, метрологічного та практичного забезпечення захисту інформації в Україні.

       Видається з 2000 р.

       Засновник: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

       Публікація у збірнику для авторів є безкоштовною.

       Станом на січень 2021 р. надруковано 38 випусків збірника.

       Видання зареєстроване у Міністерстві юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №22987-12887ПР від 26.09.2017 р.

       Свідоцтво про внесення КПІ ім. Ігоря Сікорського до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК №5354 від 25.05.2017 р.