Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні?
Увійдіть на сайт

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Шановні автори, при підготовці публікацій у збірнику "Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні" враховуйте те, що статті мають відповідати фаховому напрямку та науковому рівню збірника і бути оформлені згідно з наведеними нижче вимогами.

Рукописи статей оформлюють однією з трьох мов - українською, англійською, російською.

У статті слід висвітлити постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; проаналізувати останні дослідження та публікації, в яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор; виділити невирішені раніше частини загальної проблеми, яким присвячена означена стаття; сформулювати цілі статті (постановка завдання); викласти основний матеріал дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; навести висновки з проведеного дослідження і перспективи подальших розвідок.

Обсяг тексту статей – орієнтовно 4 – 8 повних сторінок формату А4.

Рукопис статті слід оформити відповідно до вимог правил оформлення матеріалів статей, електронну версію яких шукайте на сайті (http://old.pnzzi.kpi.ua) у розділі "Авторам". У цьому ж розділі можна ознайомитися з формою експертного висновку, формою для необхідних відомостей про автора та прикладом оформлення реферату до статті.

У разі виникнення запитань звертайтесь за тел. +380442048385 або Еmail (office@tesis.kiev.uа) до редакції.

До матеріалів публікації обов’язково слід додавати для кожної статті текст анотації (не менше 1800 знаків) українською, російською і англійською мовами, а також експертний висновок.

Щодо роз'яснення питань, пов'язаних з роботою журнальної системи, реєструванням у системі, переглядом вмісту збірника, оформленням статей, форматів файлів тощо слід звертатися до Кулія Ростислава Олеговича (044-204-92-80).

Примітка: Редакція збірника залишає за собою право вносити редакційні зміни до тексту статей.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1.        Обсяг тексту статей – орієнтовно 4 – 8 повних сторінок формату А4. До редакції слід направляти електронний варіант тексту статті у форматі doc/docx.

  2. Матеріал, який автор/автори подають до редакції, має складатися як мінімум з трьох послідовно розташованих елементів: стаття, реферат і відомості про авторів. Правила оформлення цих матеріалів є на сайті http://old.pnzzi.kpi.ua.
  3.      На титульній сторінці статті слід розмістити індекс УДК, потім з нового рядка такі блоки відомостей: 1) назву статті, прізвище та ім’я автора(ів), місце роботи  автора(ів) українською мовою; 2) з нового рядка назву статті, прізвище та ім’я автора(ів), місце роботи  автора(ів) англійською мовою; 3) з нового рядка анотацію і ключові слова українською та англійською мовами. З вимогами до оформлення тексту статей, що прийняті у цьому збірнику, можна ознайомитись у http://old.pnzzi.kpi.ua/Docs/vymogystat.doc.

  4.        Текст статті слід оформити у дві колонки. Оформлення таблиць, рисунків та формул наведені у вимогах щодо оформлення текстів статей (http://old.pnzzi.kpi.ua/Docs/vymogystat.doc)

  5.        Має бути наявний Експертний висновок про можливість опублікування матеріалів у пресі та інших засобах масової інформації.

           Крім того, на етапі подання рукописів автори мають повідомити редакцію збірника про можливий конфліктів інтересів з іншими дослідниками.

 

Положення про авторські права

       Автори, які публікуються у цьому збірнику, погоджуються з такими умовами:

       1 Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають цьому збірнику право першої публікації своєї роботи, яка після публікації друкованої версії збірника автоматично стає доступною на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому збірнику.

       2 Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим збірником (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому збірнику.

       3 Політика збірника дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які надають користувачі сайту цього збірника, будуть використовуватись виключно для виконання його внутрішніх технічних завдань; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.