DOI: https://doi.org/10.20535/2074-9481.1(33).2017.169786

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ І ОБЧИСЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕОРЕТИЧНОЇ СЕКРЕТНОСТІ В КОМП’ЮТЕРНІЙ КРИПТОГРАФІЇ

Тетяна Сапсай, Володимир Тарасенко, Олександр Тесленко

Анотація


У  роботі  представлена  оригінальна інтерпретація  частини  ідей  Шеннона щодо  поняття  теоретичної  секретності стосовно  симетричних  криптографічних перетворень  в  комп’ютерній криптографії  та  обчислення апостеріорних  ймовірностей  початкових повідомлень  та  ключів.  Використано подання симетричного криптографічного перетворення як відношення на множині кортежів  із  початкових  повідомлень, ключів  та  криптограм,  яка  утворюється шляхом  декартового  добутку  із відповідних  множин  скінчених послідовностей  з  0  та  1.  Виходячи  з міркувань  практичної  застосовності  та забезпечення  теоретичної  секретності визначено  властивості  такого відношення.  Наведена  методика обчислень  легко  може  бути запрограмована  на  поширених  мовах програмування.  Одержані  результати дозволяють  спростити  процес  освоєння відповідних  теоретичних  положень  та можуть бути використані при підготовці методичних  матеріалів  для  вивчення  основ комп’ютерної криптографії.

Ключові слова


криптографічні перетворення; теоретична секретність; обчислення

Посилання


K. Shennon, Rabotu po teoryy ynformatsyy y kybernetyke /Per. s anhl. pod red. N. A. Zheleznova. M.: YL, 1963. 829 s.

Veroiatnost y matematycheskaia statystyka. Эntsyklopedyia /Pod red. Yu.V. Prokhorova. M.: BRЭ, 1999. 910s.
Copyright (c) 2017 Тетяна Сапсай, Володимир Тарасенко, Олександр Тесленко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.