CООТНОШЕНИЯ УРОВНЕЙ ГАРМОНИК РАССЕЯНОГО ПОЛЯ В НЕЛИНЕЙНОЙ ЛОКАЦИИ

Автор(и)

  • Максим Зинченко КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine
  • Фук Во Зуй КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine
  • Юрий Зиньковский КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine
  • Михаил Прокофьев НДЦ "ТЕЗІС" КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2074-9481.1(33).2017.169703

Ключові слова:

Детектор нелінійних переходів, нелінійний розсіювач, імітатор закладного пристрою

Анотація

У  роботі  розглянуті  переваги використання  методів  нелінійної  локації у  сфері  технічного  захисту  інформації. Показано,  що  пошук  радіоелектронної апаратури  як  нелінійних  розсіювачів (НРс)  раціонально  здійснювати детектором  нелінійних  переходів  (NLJD –  Non Linear Junction Detector). Ефективність  використання  NLJD пов'язана  з  вибором  порогових  значень співвідношень рівнів прийнятих кратних гармонік.  Актуальною  стає  аналітична оцінка  оптимальних  значень  порогів ідентифікації з врахуванням рівня діючої потужності  зондуючого сигналу NLJD і нелінійної ефективної площі розсіювання (НЕПР) закладного пристрою. Для цього доцільно  використовувати  імітатор закладного  пристрою  на  базі двозаходової плоскої спіральної антени з напівпровідниковим  діодом  у навантаженні.  Діюче  на  імітатор  НВЧ поле від NLJD призводить до деформації вольт-амперної  характеристики  діода.  В процесі  досліджень  виявлено,  що завищення  порогового  значення демаскуючої  ознаки  доцільне  лише  для “потужних”  випромінювань  NLJD  при зондуванні  НРс  з  “малою”  НЕПР.  Поріг як  критерій  достовірної  ідентифікації
неефективний  для  “малопотужних” випромінювань  NLJD  при  зондуванні
НРс з “великою” НЕПР.

Посилання

V. A. Khoroshko, A. A. Chekatkov, Metody y sredstva zashchyty ynformatsyy. K., 2003. 504 s.

A. A. Horbachev, A. P. Kolbanov, Pryznaky raspoznavanyya nelyneynykh rasseyvaleley elektromahnytnykh voln, Nelyneynyy myr 6. (2004). 301-309 s.

M. V. Zinchenko, Yu. F. Zin'kovs'kyy, M. I. Prokof'yev, Znachushchist' rivnya potuzhnosti zonduyuchoho syhnalu v neliniyniy radiolokatsiyi, Pravove, normatyvne ta metrolohichne zabezpechennya systemy zakhystu informatsiyi v Ukrayini 1 (20) (2010). 102-113 s.

К. M. Aliev, I. K. Kamilov, Kh. O. Ibragimova, N-type negative differential resistance, hysteresis, and oscillations in the current-voltage characteristics of microwave diodes, Semiconductors 46 (8) (2012). 1059-1065 s.

M. V. Zinchenko, Yu. F. Zin'kovs'kyy Shyrokosmuhovi rozsiyuvachi v zadachakh neliniynoyi radiolokatsiyi, Radioelektronika, informatyka, upravlinnya 1 (2016). 15-21 s.

O. A. Yurtsev, A. V. Runov, Spyral'nye antenny. Moskva, 1974. 224 s.

Yzmerytel' spektra vtorychnykh poley (detektor nelyneynykh perekhodov) «NR-μ». Rukovodstvo pol'zovatelya. 2010. 10 s.

MVU8 PO OVEN. Rukovodstvo po ekspluatatsyy. 2010. 70 s.

Опубліковано

2017-07-14

Номер

Розділ

4. Технічні засоби системи захисту інформації. Визначення відповідності засобів ТЗІ