У науково-технічному збірнику "Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні" розглядаються питання кібербезпеки та захисту об’єктів критичної інфраструктури; загальні питання інформаційних технологій і практичні аспекти захисту інформаційних ресурсів; нормативно-правові, методологічні та метрологічні аспекти захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, захист мовної інформації на об’єктах інформаційної діяльності; актуальні питання функціонування системи криптографічного захисту інформації; сучасні проблеми і тенденції розвитку та підготовки спеціалістів системи захисту інформації.

Засновник і видавець збірника: Національний технічний університет України “Киівський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (з 2000 р.).
Збірник зареєстровано у Міністерстві юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №22987-12887ПР від 26.09.2017 р.
Свідоцтво про внесення КПІ ім. Ігоря Сікорського до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК №5354 від 25.05.2017 р.
ISSN 2074-9481 (друкована версія).
ISSN 2411-0671 (електронна версія).
Періодичність виходу збірника: два рази на рік.
Мова видання: українська, англійська, російська.
Збірник включено до міжнародних баз даних: BASE,Google Scholar, Index Copernicus, WorldCat, EZB. Електронні копії збірника розміщені на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України на платформі «Наукова періодика України» та в Національному репозитарії академічних текстів у відкритому доступі до електронних копій видання.

Головний редактор збірника: Найденко Віктор Іванович, доктор фіз.-мат. наук, професор КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Заступник головного редактора: Сігайов Андрій Олександрович, доктор екон. наук, професор КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Відповідальний секретар: Прокофьєв Михайло Іванович, доктор техн. наук, директор НДЦ "ТЕЗІС" КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Рецензентами збірника є члени редколегії журналу, а також відомі фахівці з кібербезпеки та захисту інформації в Україні. Критерії оцінювання – відповідність тематиці збірника, актуальність, практична цінність для вирішення завдань системи захисту інформації в Україні.

Збірник надає відтермінований вільний доступ до вмісту будь-якого випуску після публікації його друкованої версії. Публікація статті у збірнику є безкоштовною для автора/авторів.

Витрати на підготовку та публікацію паперової/друкованої версії збірника відшкодовує НДЦ "ТЕЗІС" КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Редакційне проходження статей забезпечують на волонтерських засадах співробітники НДЦ "ТЕЗІС" КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Адреса редакції: 03056, Україна, Київ, проспект Перемоги, 37 (вул. Політехнічна, 12, офіс 406).
Тел.: +38(044) 204–86–25, тел./факс: +38(044) 204–83–85.
E-mail: pnzzi@tesis.kiev.ua.