Лого КПИ

Сайт научно-технического сборника  "КПИ им. Игоря Сикорского" Logo_0

"Правовое, нормативное и метрологическоеобеспечение системы защиты информации в Украине"

Язык/ Language

Українська

Русский

English


Администратор


Сайт научно-исследовательского центра систем технической защиты информации
Сайт кафедры радиоконструирования и производства радиоаппаратуры
Сайт научно-технического сборника Правовое, нормативное и метрологическое обеспечение системы защиты информации в УКРАИНЕ


Журналы

! Внимание! Для просмотра журналов изложенных в PDF
- Необходим просмотрщик Adobe Reader версии 10 или выше.


№1.. №2.. №3.. №4.. №5.. №6.. №7.. №8.. №9.. №10.. №11.. №12.. №13.. №14.. №15.. №16.. №17.. №18.. №19.. №20.. №21.. №22.. №23.. №24.. №25.. №26.. №27.. №28.. №29.. №30.. №31..
...:/^\:...


Выпуск -  1: Титул

Редакционная коллегия

Содержание

Михайло Згуровський
ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ, ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Виталий Шаповаленко, Андрей Малахов
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ В УКРАИНЕ

Ростислав Калюжний, Владислав Гавловський, Віталій Цимбалюк, Михайло Гуцалюк
ПИТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Виталий Балюк
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ INTERNET В УКРАИНЕ

Михайло Гуцалюк
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В INTERNET

Ростислав Калюжний, Дарія Прокоф’єва
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ, ЩО НЕ СТАНОВИТЬ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ

Дарія Прокоф’єва
ІНФОРМАЦІЯ ЯК ЗНАРЯДДЯ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ТА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Виталий Шаповаленко, Андрей Малахов, Олег Зайцев
ОХРАНА СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ УКРАИНЫ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Игорь Полищук
СОСТОЯНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Владимир Чаинский
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В GIS-ТЕХНОЛОГИЯХ

Владислав Гавловський
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА: ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ (ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Петро Андрушко
ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРУЧАННЯ В РОБОТУ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ (ст. 198’ КК)

Віталій Цимбалюк
ПРОБЛЕМИ ЛАТЕНТНОСТІ КОМП’ЮТЕРНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Николай Будько, Михаил Короленко, Евгений Федченко
АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Борис Мороз, Максим Харапонов
РОЗРОБКА ТЕОРЕТИЧНИХ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІННОСТІ ПОТОЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ З МЕТОЮ ЇЇ ЗАХИСТУ

Борис Мороз, Вадим Яковенко, Ірина Шукурова
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЦІННОСТІ І СТАРІННЯ ІНФОРМАЦІЇ З МЕТОЮ ВИБОРУ Й ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ЇЇ ЗАХИСТУ

Євген Осадчий, Вячеслав Курченко, Дмитро Гриценко, Олександр Осадчий
МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ЧАСІ

Владимир Волхонский
ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ВЕРОЯТНОСТИ ПРЕСЕЧЕНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ОБЪЕДИНЕННОЙ СИСТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Виктор Маслак
КОНЦЕПЦИИ ЗАЩИТЫ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ – НЕОБХОДИМАЯ СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Георгій Левченко, Михайло Ільченко, Володимир Хорошко, Валерій Буркацький, Костянтин Золотухін, Володимир Грошев
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕОМ ДЛЯ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Юрий Зиньковский, Вадим Клименко
ЗАДАЧИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ОСНОВНЫХ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

Олексій Фаль, Ірина Івченко
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ В ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ МІСЦЕ В РОЗВИТКУ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Ярослав Юзьків, Євген Козир, Олександр Шевченко
НОРМАТИВНЕ ТА МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Александр Лаврентьев
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ, СЕРТИФИКАЦИЯ, ИСПЫТАНИЯ В ОБЛАСТИ ТЗИ В УКРАИНЕ

Володимир Тарасенко, Антон Михайлюк, Володимир Воробей
ПРОБЛЕМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ

Володимир Тарасенко, Антон Михайлюк, Андрій Петрашенко
МАТЕМАТИЧНИЙ АПАРАТ ДЛЯ ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Геннадий Максименко
АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ ШУМОПОДОБНЫХ СИГНАЛОВ, ФОРМИРУЕМЫХ НА ОСНОВЕ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ

Станислав Сорокопуд
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДНОГО ТИПА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ И УГРОЗ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

Віталій Нічога, Петро Дуб
ДІАГНОСТИКА ПАРАЗИТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ ДВОПРОВІДНИХ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЗВ’ЯЗКУ РАМОЧНИМИ ІНДУКЦІЙНИМИ ДАВАЧАМИ

Вікторія Хрустальова
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ЦИВІЛІЗОВАНОГО КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО – ІНФОРМАЦІЙНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Микола Будько, Вячеслав Василенко
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯХ

В’ячеслав Василенко, Михайло Короленко
МЕХАНІЗМИ КОНТРОЛЮ ЦІЛІСНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЇЇ ПОНОВЛЕННЯ

Олег Степанов
ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Володимир Кононович, Андрій Севостьяненко
СЕРЕДОВИЩЕ ПОТЕНЦІЙНИХ ПОРУШНИКІВ В СИСТЕМІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ МЕРЕЖАМИ

Сергей Авдеев, Андрей Свинцов, Анатолий Свинцов
ВОСП И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Михайло Задорожній, Віктор Каток, Олександр Манько
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ МЕРЕЖАХ ЗВ’ЯЗКУ

Виктор Каток, Юлий Лев
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ОПТИЧЕСКИХ ТРАКТАХ

Иван Горбач, Маргарита Дума, Виктор Куценко
ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ

Сергей Емельянов, Николай Логвиненко, Сергей Марков, Виталий Носов
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ, ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ ШУМА В СИСТЕМАХ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Юрий Агалиди, Сергей Левый
МАГНИТООПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ, ЗАПИСАННОЙ НА МАГНИТНЫХ НОСИТЕЛЯХ

Владимир Пилинский, Владимир Первой, Мария Родионова, Антон Янушевский
МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕТЕВОГО ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩЕГО ЗАЩИТНОГО ФИЛЬТРА

Дмитрий Валиков, Владимир Пилинский, Владимир Швайченко
ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНЗИСТОРНЫХ ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИХ ЗАЩИТНЫХ ФИЛЬТРОВ В СЕТЯХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Леонид Слободян, Владимир Темников
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕТЕВЫХ ЗАЩИТНЫХ ФИЛЬТРОВ, ЭФФЕКТИВНЫХ В ДИАПАЗОНЕ ЧЕТЫРЕХ - ПЯТИ ДЕКАД

Владимир Первой, Владимир Швайченко
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИХ ЗАЩИТНЫХ ФИЛЬТРОВ В ДВУХ И ТРЕХ ПРОВОДНЫХ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ

Юрий Задорожный, Александр Дарчук
ОПТИМИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НИЗКОЧАСТОТНОГО ВИБРАТОРА ТИПА ВПН-1

Георгій Левченко, Михайло Ільченко, Василь Сагайдак
ПЕРША ВІТЧИЗНЯНА ЕОМ З “НУЛЬОВОЮ ЗОНОЮ” – “ПЛАЗМА - 3В”

Александр Провозин, Геннадий Солдатенко, Анатолий Мурашов
СОЗДАНИЕ ЗАЩИЩЕНННЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ НА БАЗЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Юрій Сергіенко
БЕЗПЕЧНА ПЕРЕДАЧА КЛЮЧОВИХ ДАНИХ НЕЗАХИЩЕНИМИ КАНАЛАМИ ЗВ'ЯЗКУ ДЛЯ МОДЕЛІ ДЖЕРЕЛА “УНІКАЛЬНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ”

Игорь Нетесин
ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ

Андрей Тимошенко
КОМПЛЕКС СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ

Василий Бриль
К ПОСТРОЕНИЮ РАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЩИТОЙ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМАХ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Анатолій Бєгун, Володимир Жлуктенко, Максим Плахтій
ВПЛИВ ВИПАДКОВИХ ФАКТОРІВ НА БЕЗПЕКУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ БАНКА

Сергей Макаров
АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К ТОПОЛОГИИ И АРХИТЕКТУРЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕТЕЙ ПОВЫШЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Денис Кудин
НАБЛЮДАЕМОСТЬ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ КОМПЛЕКСА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ

Володимир Голубєв
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СПОСТЕРЕЖЕНОСТІ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ДЛЯ БОРОТЬБИ З КІБЕРЗЛОЧИНАМИ

Олексій Новіков, Сергій Кащенко
РОЗПІЗНАВАННЯ СЕРВІСІВ ТСР/ІР ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Александр Манухин
ДИАГНОСТИКА И АНАЛИЗ ПОТОКОВ ASCII-ДАННЫХ

Олександр Теліженко
ПРОБЛЕМИ РАХУВАННЯ КІЛЬКОСТІ ТОЧОК ЕЛІПТИЧНИХ КРИВИХ НАД ПОЛЯМИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2

Alexander Telizhenko, Sergey Limar
DIFFERENTIAL CRYPTANALYSIS OF FEISTEL’S ITERATED BLOCK CIPHERS

Сергій Мельник
ПРО ВІДНОШЕННЯ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ НА МНОЖИНІ БУЛЬОВИХ ФУНКЦІЙ

Иван Четвериков, Александр Манухин, Светлана Паламарчук
ЧАСТНЫЙ ПОДХОД К ВОПРОСУ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРЕОБРАЗУЮЩЕГО АЛГОРИТМА

Андрій Ботюк, Микола Карпінський, Ярослав Кінах
ПЕРЕВАГИ АСИМЕТРИЧНОЇ КРИПТОГРАФІЇ

Константин Самофалов, Эль-Хами Ияд, Святослав Кожемякин
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА БУЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Ярослав Провотар
СПОСІБ УНІФІКАЦІЇ ФОРМ ПОДАННЯ ЗНАНЬ В ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМАХ

Денис Замятін, Михайло Прокофьєв
АЛГОРИТМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ, ОРІЄНТОВАНИХ НА ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Юрій Русаков, Євген Кудінов
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ, ОРІЄНТОВАНИХ НА ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Виктор Горицкий, Юрий Воронов
ПОДГОТОВКА КАДРОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

Олександр Архипов, Євген Мачуський, Олексій Новіков
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Владимир Волхонский
ОПЫТ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Олександр Архипов
ПРАКТИКА КУРСОВИХ ФОРМ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Любовь Новикова, Александр Скатков
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ»

Юрій Зіньковський, Вадим Клименко, Михайло Прокофьєв
НАВЧАЛЬНА БАЗА ДИСЦИПЛІН ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Володимир Возняк
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНИХ СЕКРЕТІВ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У ХОДІ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ РЕЖИМНО-СЕКРЕТНИХ ОРГАНІВ

Анатолій Грива
ДЕЯКІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ (РЕЖИМНО-СЕКРЕТНОГО ОРГАНУ) УСТАНОВИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЇЇ СПЕЦІАЛІСТІВ

Анатолій Мельник, Тимур Коркішко
СТАН ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ НАДВЕЛИКИХ СХЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Короткие сообщения

Алфавитный указатель


...:/^\:...


Выпуск -  2: Титул

Редакционная коллегия

Содержание

Ростислав Калюжний, Владислав Гавловський, Михайло Гуцалюк, Віталій Цимбалюк
ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВУ УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Дарія Прокоф’єва
ІНФОРМАЦІЯ ЯК ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИНУ

Олександр Шамсутдінов
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РОЗГОЛОШЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ ЗА НОВИМ КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Віктор Макаренко
ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ДЕРЖАВНИХ СЕКРЕТІВ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

Юрій Носік
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ В УКРАЇНІ

Вікторія Хрустальова
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Анатолій Антонюк, Віктор Жора
ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЇ І КАНАЛИ ВИТОКУ

Борис Мороз, Олег Молотков, Юлія Ульяновська
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІННОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ її ЗАХИСТУ

Катерина Скочеляс
ПРОГНОЗУЮЧІ ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ У СИСТЕМАХ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Владимир Волхонский
ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ В СИСТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Сергей Емельянов, Николай Логвиненко, Виталий Носов, Владимир Писаревский
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО И ЛИНЕЙНОГО ЗАШУМЛЕНИЯ В СИСТЕМАХ АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Денис Кудин, Владислав Корольков
ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АНАЛИЗА ЗАЩИЩЕННОСТИ СИСТЕМ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО УДАЛЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

Антон Михайлюк, Сергій Гончарук, Сергій Колотило
ПРО ОДИН ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБ КОРПОРАТИВНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ ЩОДО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Лев Сакович, Олексій Мервінський, Олег Курченко
ПОМИЛКИ ДІАГНОСТУВАННЯ ЗАСОБІВ ТЗІ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИ АГРЕГАТНОМУ МЕТОДІ РЕМОНТУ

Юрій Зіньковський, Євгеній Клименко
ВЛАСТИВОСТІ ВІБРОАКУСТИЧНИХ РАДІОМІКРОФОНІВ - ПЕРЕВИПРОМІНЮВАЧІВ

Владислав Галанский, Александр Лаврентьев, Михаил Прокофьев
МОНИТОРИНГ НИЗКОЧАСТОТНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ

Георгій Плескач, Олександр Тиховод
КОМПЛЕКТ АПАРАТУРИ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ЛОКАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ВІБРАЦІЇ ТА АКУСТИЧНОГО ШУМУ

Игорь Курдин, Виктор Найденко, Михаил Прокофьев
УМЕНЬШЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОГО ПОБОЧНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ СПОСОБОМ

Светлана Шаповалова, Оксана Галепа, Владимир Кальганов
ОСОБЕННОСТИ ЗАШИТЫ БАНКОВСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Ігор Нетесін
ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ РОЗПОДІЛЕНИХ БАЗ ДАНИХ

Алексей Новиков, Сергей Кащенко
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Игорь Яковив, Александр Черноног
АНАЛИЗ ОБРАЗУЮЩИХ СРЕД ТИПОВЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ

Александр Манухин, Татьяна Ковальчук, Вадим Томчук
УРОВНЕВЫЙ АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ЕЕ ЦЕЛОСТНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ

Микола Будько, Вячеслав Василенко, Руслан Балидін
ВАРІАНТ ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОСТІ ФОРМУВАННЯ ОЗНАК ЦШСНОСП В МЕХАНІЗМАХ КОНТРОЛЮ ЦІЛІСНОСТІ

Александр Корнейко, Денис Кравченко, Юрий Черевко
КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В СТАНДАРТЕ СОТОВОЙ СВЯЗИ GSM

Сергій Коваль, Олександр Тесленко
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОГРАМНИХ РЕАЛІЗАЦІЙ АЛГОРИТМУ ГОСТ 28147-89

Тарас Левченко
ТЕСТИРОВАНИЕ ДВОИЧНЫХ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ МЕТОДОМ БИНОМИАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Микола Карпінський, Ярослав Кінах
ВИКОРИСТАННЯ ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЕНЬ ДЛЯ КРИПТО АНАЛІЗУ АСИМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ ШИФРУВАННЯ ЕЛЬ-ГАМАЛА ТА RSA

Тимур Коркішко
СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ АЛГОРИТМІВ СИМЕТРИЧНОГО БЛОКОВОГО ШИФРУВАННЯ

Александр Потий, Евгений Попович, Юрий Горбенко, Виталий Вервейко
ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ФОРМИРОВАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ СЛУЧАЙНЫХ И ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ

Михаил Бондаренко, Иван Горбенко, Андрей Свинарев, Александр Столяр, Виктор Лапин
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ СЕРИИ “ГРЯДА”

Сергей Головашич, Олег Лебедев
АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ РЕЖИМОВ БЛОЧНОГО СИММЕТРИЧНОГО ШИФРОВАНИЯ

Иван Горбенко, Леонид Скрыпник, Сергей Головашич, Татьяна Гриненко
СТАНДАРТ СИММЕТРИЧНОГО ШИФРОВАНИЯ 21 ВЕКА RIJNDAEL

Александр Потий, Светлана Орлова, Татьяна Гриненко
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ СЛУЧАЙНЫХ И ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАБОРА СТАТИСТИЧЕСКИХ ТЕСТОВ NIST STS

Павел Колесников
ОЦЕНКА СТОЙКОСТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ГРУППЕ ТОЧЕК ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ КРИВЫХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТКРЫТЫХ ПАРАМЕТРОВ И КЛЮЧЕЙ В КАЧЕСТВЕ ЛИЧНЫХ

Даниил Меалковский, Юрий Горбенко, Виталий Вервейко, Сергей Полчанинов
ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОЙ ПАМЯТИ В СИСТЕМАХ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Сергей Макаренко, Андрей Брусникин
АЛГОРИТМЫ ШИФРОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ОТКРЫТЫХ СЕТЯХ

Михайло Гуцалюк
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В INTERNET: КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Микола Тардаскін, Володимир Кононович
АСПЕКТИ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ МЕРЕЖАМИ

Виктор Иванов
ИНФОРМАЦИОННАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЦИФРОВЫХ ТРАНКИНГОВЫХ СИСТЕМ

Александр Манько, Виктор Каток, Михаил Задорожний
ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ НА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ СВЯЗИ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА

Владимир Тарасенко, Антон Михайлюк, Юрий Балицкий
ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Юрій Зіньковський, Вадим Клименко
УЧБОВА БАЗА НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН З ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Михаил Бондаренко, Иван Горбенко, Оксана Мельникова
НОМЕНКЛАТУРА И ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Владимир Волхонский
Информационное сообщение: НОВОЕ ИМЯ ИЗВЕСТНОЙ КОМПАНИИ

Владимир Пилинский, Владимир Темников
Информационное сообщение: СЕТЕВЫЕ ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЕ ЗАЩИТНЫЕ ФИЛЬТРЫ ТИПА ФМПЗ-1

Сергій Воронов
Информационное сообщение: ЛІЦЕНЗІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НТУУ “КПГ В СИСТЕМІ ТЗІ

Юрий Барсуковский
Информационное сообщение: ФИРМА “БАРТЕК" В XXI ВЕКЕ

Алфавитный указатель


...:/^\:...


Выпуск -  3: Титул

Редакционная коллегия

Содержание

Михаил Бондаренко, Леонид Скрыпник, Иван Горбенко, Александр Потий
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ISO/IEC 15408 В УКРАИНЕ

Костянтин Бєляков
ДО ПИТАНЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Михайло Гуцалюк
КООРДИНАЦІЯ БОРОТЬБИ З КОМП’ЮТЕРНИМИ ПРАВОПОРУШЕННЯМИ

Ростислав Калюжний, Владислав Гавловський, Віталій Цимбалюк
ПИТАННЯ КОДИФІКАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ІНФОРМАЦІЮ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

Олександр Боярчук
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ОКРЕМИХ ПРАВ ОРГАНІЗАЦІЙ ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ

Віктор Маслак
РОЗСЕКРЕЧУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЇЇ МАТЕРІАЛЬНИХ НОСІЇВ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПРОЦЕСУ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ

Павел Орлов, Елена Громыко, Виталий Носов, Владимир Голубев, Наталья Филипенко, Евгений Оспищев
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВИДА И РАЗМЕРА НАКАЗАНИЯ ЗА КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ УКРАИНЫ

Микола Діхтяренко
НОРМАТИВНА БАЗА СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

Олександр Шевченко
ПИТАННЯ АКРЕДИТАЦІЇ ЛАБОРАТОРІЙ, СИСТЕМ ЯКОСТІ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ (ОГЛЯД)

Михайло Прокофьєв, Микола Прищепа
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ВИМОГ ДО ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИЗНАЧЕННЯ ЗАСОБІВ ВИЯВЛЕННЯ АКТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В СИСТЕМІ ТЗІ УКРАЇНИ

Валерий Горбачев, Владимир Степаненко, Сергей Саранча
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА СЕРТИФИКАЦИИ СЛОЖНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ НА СООТВЕТСТВИЕ СПЕЦИФИЦИРОВАННЫМ ФУНКЦИЯМ

Игорь Яковив, Александр Черноног, Павел Алексийчук
МЕТОДИКА СИСТЕМАТИЗАЦИИ ХАРАКТЕРИСТИК ТИПОВЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЗАЩИТУ ИНФОРМАЦИИ

Ігор Яковів, Олександр Корнейко, Олександр Черноног
КЛАСИФІКАЦІЯ І АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ

Алексей Богатырев, Владимир Настрадин, Александр Черноног
МЕТОДИКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ВЫЯВЛЕНИЯ ПОБОЧНЫХ ИНФОРМАТИВНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ СРЕДСТВ СВЯЗИ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

Вячеслав Шорошев
БАЗОВА МОДЕЛЬ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ

Анатолій Ільніцький
БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ ТА ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ЇЇ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ

Александр Замула, Виктор Руженцев
АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОТ НСД

Александр Лаврентьев
АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ КАНАЛОВ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ

Галина Козина, Владимир Журавлев
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СМЕШАННЫХ АЛГОРИТМОВ ШИФРОВАНИЯ

Алексей Новиков, Андрей Тимошенко
ПОСТРОЕНИЕ ЛОГИКО-ВЕРОЯТНОСТНОЙ МОДЕЛИ ЗАЩИЩЕННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ

Виктор Кондратюк, Андрей Тимошенко
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ КОРПОРАТИВНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ

Галина Кривоножко
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЇ ВІДВІДНОГО КАНАЛУ ТА ЗАДАЧІ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ КОДОВОГО ЗАХИСТУ

Юрій Яремчук
АВТЕНТИФІКАЦІЯ НА ОСНОВІ РЕКУРЕНТНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ

Виктор Кондратюк, Дмитрий Корниенко
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА СЕМЕЙСТВА «ГРИФ»

Геннадій Гулак, Людмила Ковальчук
ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВИПАДКОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ

Сергей Головашич
ПОСТРОЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ БАЗИСОВ ВЕКТОРНЫХ ПРОСТРАНСТВ НАД ПОЛЕМ GF(2)

Антон Алексейчук, Сергей Пришлин, Александр Романов
АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ОТКРЫТЫМ КЛЮЧОМ

Роман Олейников
СТОЙКОСТЬ ГОСТ 28147-89 ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТАБЛИЦЫ ПОДСТАНОВОК ИЗ ГОСТ 34.311-95

Иван Горбенко, Александр Волощук, Елена Качко, Андрей Свинарев, Павел Колесников, Татьяна Гриненко
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МНОГОУРОВНЕВЫХ ЦЕНТРОВ УПРАВЛЕНИЯ И СЕРТИФИКАЦИИ КЛЮЧЕЙ

Анатолій Антонюк, Віктор Жора
МОДЕЛЮВАННЯ ДОСТУПУ ТА КАНАЛІВ ВИТОКУ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Алексей Новиков, Сергей Кащенко
ОБНАРУЖЕНИЕ АНОМАЛИЙ ПОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Иван Горбенко, Станислав Збитнев, Андрей Поляков, Дмитрий Балагура
ПРОТОКОЛЫ НАПРАВЛЕННОГО ШИФРОВАНИЯ В ГРУППАХ ТОЧЕК НА ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ КРИВЫХ И ИХ СВОЙСТВА

Владимир Горчаков, Сергей Карловский
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ НА КОМПАКТ-ДИСКЕ ОТ НЕЛЕГАЛЬНОГО КОПИРОВАНИЯ И ТИРАЖИРОВАНИЯ

Іван Четверіков, Микола Чумак, Володимир Шаталюк
ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ ЗАХИЩЕНИХ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Іван Пающик
ФІЗИЧНА БЕЗПЕКА КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ ТА ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ РАДІОАКТИВНИХ МІТОК

Михаил Прокофьев
ОБНАРУЖЕНИЕ СКРЫТЫХ ВИДЕОКАМЕР Владислав Галанский, Игорь Курдин, Александр Лаврентьев,

Александр Борисов, Александр Мачулянский, Михаил Родионов
ПРИМЕНЕНИЕ ТОНКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ЭКРАНИРОВАНИЯ

Микола Тардаскін, Володимир Кононович, Андрій Севостьяненко
МОДЕЛЬ АУДИТУ БЕЗПЕКИ СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ МЕРЕЖАМИ

Айдын Гасанов
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Володимир Голубєв
ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РОЗСЛІДУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗЛОЧИНІВ

Віталій Цимбалюк, Владислав Гавловський
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА, ЯК НОВА ПАРАДИГМА НОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Олександр Серков
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИВУЧОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Володимир Тарасенко, Сергій Коваль
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ НА КАНАЛЬНОМУ РІВНІ ВІДКРИТИХ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В УМОВАХ ЗАГРОЗ

Геннадий Гулак, Виталий Вервейко, Юрий Горбенко, Сергей Полчанинов
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МОДУЛИ КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Алфавитный указатель

Информация про конференцию

Требования к оформлению


...:/^\:...


Выпуск -  4: Титул

Редакционная коллегия

Содержание

Іван Божков
ДЕРЖАВНА ТАЄМНИЦЯ ТА СИСТЕМА ЇЇ ОХОРОНИ

Микола Швець, Ростислав Калюжний, Владислав Гавловський, Віталій Цимбалюк
ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ: ГАРМОНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО І НАЦІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА

Михайло Гуцалюк
ЄВРОПЕЙСЬКА КОНВЕНЦІЯ З КІБЕРЗЛОЧИНІВ

Петро Андрушко
КОМЕНТАР ДО СТАТЕЙ 361  363 КК УКРАЇНИ

Юрий Борсуковский
АУДИТ СИСТЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Ігор Близнюк, Вячеслав Шорошев
ОСНОВИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

Юрій Носік
ЗАХИСТ БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРАВОСУДДЯ ГОСПОДАРСЬКИМИ СУДАМИ

Елена Высоцкая, Анатолий Давиденко
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕТОДОЛОГИИ АНАЛИЗА РИСКОВ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ

Денис Кудин, Владислав Корольков
АНАЛИЗ ЗАЩИЩЕННОСТИ МОБИЛЬНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Владимир Волхонский
АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Олександр Корнейко, Олексій Кувшинов, Сергій Лівенцев
МЕТОД ЗАХИСТУ ЦІЛІСНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПЕРЕДАЄТЬСЯ В СИСТЕМАХ АБОНЕНТСЬКОГО РАДІОДОСТУПУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Александр Архипов, Владимир Луценко, Валерий Худяков
К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ЭКРАНИРУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ И КАБИН

Євген Маєвський
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИХ СИСТЕМ В ОБЧИСЛЮВАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Вячеслав Шорошев, Евгений Маевский
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Леонид Скрыпник, Иван Горбенко, Станислав Збитнев, Андрей Поляков
ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К КРИПТОГРАФИЧЕСКИМ ПРОТОКОЛАМ В ГРУППАХ ТОЧЕК ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ КРИВЫХ

Олег Сыч
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР АНТИВИРУСНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ РАБОЧИХ СТАНЦИЙ НА БАЗЕ ОС WINDOWS

Алексей Новиков, Андрей Тимошенко
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МНОЖЕСТВА МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОПТИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ

Виктор Мясоедов
ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ В ШИФРОВАНИИ ДАННЫХ

Иван Горбенко, Александр Волощук, Виталий Вервейко, Юрий Горбенко, Сергей Полчанинов
ШЛЮЗ БЕЗОПАСНОСТИ “КРИПТОМАРШРУТИЗАТОР 1.0” С УДАЛЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ

Станислав Збитнев, Игорь Коновалов, Даниил Меалковский, Андрей Поляков
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЛОЖНОСТИ И СТОЙКОСТИ ЦИФРОВЫХ ПОДПИСЕЙ ECSS И ECDSA

Николай Будько, Вячеслав Василенко, Михаил Короленко
КОНТРОЛЬ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ИНФОРМАЦИИ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ

Александр Манухин
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ И АНАЛИЗА ОБРАЗНОГО ОПЕРАЦИОННОГО ЯДРА

Владислав Мухачев, Михаил Шелест
ВОЗМОЖНОСТЬ СКРЫТОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В КРИПТОПРОТОКОЛАХ, ОСНОВАННЫХ НА СВОЙСТВАХ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ КРИВЫХ

Виктор Куценко, Тарас Левченко
МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ В ДВОИЧНЫХ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯХ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ НА ОСНОВЕ МЕТОДА БИНОМИАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Тарас Левченко
ВЫЯВЛЕНИЕ В ДВОИЧНЫХ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯХ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНЕЙНОГО БУЛЕВОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Геннадий Максименко
ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПАСНЫХ СИГНАЛОВ

Евгений Володарский, Елена Кириченко
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ ЭКСПЕРТНОМ ОЦЕНИВАНИИ

Микола Будько, Вячеслав Василенко, Михайло Короленко, Олександр Буточнов
СИСТЕМА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ВІД НСД “РУБІЖ”. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ КОРПОРАТИВНОЇ СИСТЕМИ

Владислав Галанский, Александр Лаврентьев, Михаил Прокофьев
ИЗМЕРИТЕЛЬ НИЗКОЧАСТОТНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

Владимир Водотовка, Федор Репа, Сергей Бех
МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ НЕРАВНОМЕРНОСТИ АЧХ ЗАЩИТНЫХ СЕТЕВЫХ ФИЛЬТРОВ В СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ

Владимир Водотовка, Сергей Бех
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТЫ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ОТВОДА В ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОМ ТРАКТЕ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

Сергей Калинин, Андрей Кондратьев
НОВЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ «СИГУРД» И «ШЕПОТ»

Владимир Луценко, Александр Архипов, Валерий Худяков
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ОТ УТЕЧКИ ЗА СЧЕТ ПОБОЧНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ И НАВОДОК

Максим Олійник, Олександр Ситник, Ігор Чуманов, Галина Галіна
СИСТЕМА ВВОДУ ТА ОБРОБКИ МОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ “АГАТ”

Владимир Богданов, Петр Вихлянцев, Михаил Симонов
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ БУМАЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОТ ФАЛЬСИФИКАЦИИ

Владимир Богданов, Петр Вихлянцев, Михаил Симонов
ЗАЩИТНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМАХ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ

Александр Кузьменко, Павел Ежов
ИТЕРАЦИОННЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА ФУРЬЕ – КИНОФОРМА

Павел Ежов, Александр Кузьменко, Вячеслав Комаров, Николай Яковкин
ОПТИКО-ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА ЗАПИСИ ГОЛОГРАММ

Сергій Костюкевич, Петро Шепелявий, Леонід Муравський, Тарас Вороняк, Володимир Фітьо
ФОРМУВАННЯ ВІДБИВАЛЬНИХ ОПТИЧНИХ МІТОК НА ОСНОВІ ХАЛЬКОГЕНІДНОГО СКЛА ДЛЯ СИСТЕМ ОПТИЧНОГО ЗАХИСТУ

Борис Павлик
ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА БУМАГИ – ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ЗАЩИТЫ

Алфавитный указатель

Требования к оформлению


...:/^\:...


Выпуск -  5: Титул

Редакционная коллегия

Содержание

Олександр Скриник
10 РОКІВ ГУУЗ-ДСТСЗІ СБ УКРАЇНИ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Іван Горбенко, Олександр Потій, Сергій Черних, Михайло Прокофьєв
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕХОДУ ВІД КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДО ДОКТРИНИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Марк Семенко
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ЩОДО СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ВІД ВИТОКУ ТЕХНІЧНИМИ КАНАЛАМИ

Геннадий Карпов
СИСТЕМЫ, УСТОЙЧИВЫЕ К КАТАСТРОФАМ: ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

Микола Тардаскін, Володимир Кононович
АНАЛІЗ ЗАХИЩЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ПРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Олександр Корнейко, Олексій Кувшинов, Сергій Лівенцев
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОБУДОВИ КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ШИРОКОСМУГОВИХ РАДІОСИСТЕМ

Сергей Коженевский
ОСОБЕННОСТИ ХРАНЕНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА ЖЕСТКИХ ДИСКАХ

Виталий Носов, Александр Манжай
ЗАЩИТА ДАННЫХ НА КОМПАКТ-ДИСКАХ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО КОПИРОВАНИЯ

Вячеслав Петров, Андрей Крючин, Семен Шанойло, Игорь Косяк, Олег Цубин
ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ КОМПАКТ-ДИСКОВ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО КОПИРОВАНИЯ

Александр Савчук
ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ СТРУКТУРИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Игорь Науменко, Владимир Кизима
УЗКОНАПРАВЛЕННАЯ ФАЗИРОВАННАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ПРОСЛУШИВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Владимир Кизима, Игорь Науменко
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОТ УТЕЧКИ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО АКУСТИЧЕСКОМУ КАНАЛУ

Владимир Смирнов, Андрей Тодоренко, Александр Бобрович, Александр Кашуба
АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ УСТРОЙСТВ С ПОМОЩЬЮ НЕЛИНЕЙНОГО ЛОКАТОРА

Іван Пающик, Вячеслав Шорошев
ЗАХИСТ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ РАДІОІЗОТОПІВ

Павел Орлов, Игорь Громыко, Виталий Носов, Николай Логвиненко, Елена Громыко
ОБЩАЯ ПАРАДИГМА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Володимир Гурковський
ДЕЯКІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Иван Горбенко, Александр Потий, Юрий Избенко, Светлана Орлова
АНАЛИЗ СХЕМ ПОТОЧНОГО ШИФРОВАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНКУРС NESSIE

Дмитро Лук’янов
ТЕХНОЛОГІЇ SNC ТА SSF В РОЗБУДОВІ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Алексей Остапченко
ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ЗАЩИЩЕННОМ РЕЖИМЕ

Роман Олейников, Ирина Лисицкая, Александр Шумов
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПОДСТАНОВОК ГОСТ 28147 89, ПОСТРОЕННЫХ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СВОЙСТВ КООРДИНАТНЫХ ФУНКЦИЙ

Виктор Куценко, Тарас Левченко, Николай Миронов, Виктор Мясоедов
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ

Виктор Куценко, Тарас Левченко
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ АППАРАТНЫХ ПРЕРЫВАНИЙ В МИКРОКОНТРОЛЛЕРНЫХ СИСТЕМАХ

Валерий Горбачев, Владимир Степаненко, Сергей Саранча
СЕРТИФИКАЦИЯ СЛОЖНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМС ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОБЪЕКТА НА ПОЛНОМ НАБОРЕ ВХОДНЫХ СЛОВ

Юрій Дмитрук, Станіслав Могильний, Євгеній Федченко
СИСТЕМА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ВІД НСД “РУБІЖ” ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАНДАРТНОГО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ ЗАХИЩЕНОСТІ 3КЦ3 В АС НА ПЛАТФОРМІ OS/390

Микола Будько, Олександр Буточнов, Вячеслав Василенко, Василь Сергієнко, Володимир Стрюченко, Станіслав Могильний, Олександр Терлецький
СИСТЕМА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ВІД НСД “РУБІЖ” ВАРІАНТ РЕАЛІЗАЦІЇ АЛГОРИТМУ МНОЖИННОЇ АВТЕНТИФІКАЦІЇ

Анатолій Мельник, Юрій Морозов, Віктор Мельник, Тимур Коркішко
ПРОБЛЕМИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Анатолій Мельник, Юрій Морозов, Володимир Сокіл
ПРОПОЗИЦІЇ З РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЦИФРОВИХ ПІДПИСІВ В УКРАЇНІ

Александр Корченко, Виктория Рындюк, Евгения Пацира
КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЧЕТКИХ ЧИСЕЛ ДЛЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В МЕТОДАХ И МОДЕЛЯХ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Елена Зайченко
ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ СТРУКТУРНОГО СИНТЕЗА КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ С ТЕХНОЛОГИЕЙ АТМ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Денис Кудин, Владислав Корольков
НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ АТАК В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Володимир Свириденко, Володимир Угрімов, Сергій Джигамон, Анатолій Передерко, Олександр Шпіта, Михайло Прокофьєв
КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ “АСТРА-В” – НОВА ТЕХНОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОБІЧНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ І НАВОДІВ

Оксана Тарасенко-Клятченко
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОРРЕКТИРУЮЩИХ СВОЙСТВ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

Сергей Чеховский
ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЬЮТЕРОВ, ЗАЩИЩЕННЫХ ОТ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ ПО КАНАЛАМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Виктор Круглов, Сергей Шумихин, Сергей Емельянов
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Максим Олійник, Олександр Ситник, Ігор Чуманов, Микола Ковінченко, Віталій Василевський, Володимир Свірський
СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ВЕДЕННЯ ПРОТОКОЛІВ НАРАД ТА РЕЄСТРАЦІЇ МОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕОМ “АГАТ-М”

Юрій Зіньковський, Євгеній Клименко
ЗАХИСНЕ ЗАШУМЛЕННЯ АКУСТИЧНОГО ДІАПАЗОНУ

Евгений Зайцев
РЕЗОНАНС ЭКРАНИРОВАННЫХ СООРУЖЕНИЙ

Алфавитный указатель

Требования к оформлению


...:/^\:...


Выпуск -  6: Титул

Редакционная коллегия

Содержание

Владимир Гребнев, Алексей Скиба
НАПРАВЛЕНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОПРОСОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ

Даниил Мялковский, Алексей Скиба
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЭЦП

Евгений Володарский, Игорь Харченко
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Елена Кириченко
ЭФФЕКТИВНОСТЬ АДДИТИВНОЙ И МУЛЬТИПЛИКАТИВНОЙ КОРРЕКЦИИ ПОГРЕШНОСТЕЙ ПРИ ДИАГНОСТИРОВАНИИ

Денис Кудин, Владислав Корольков
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Александр Хошаба
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИАГЕНТНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

Александр Потий, Юрий Избенко
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ КРИПТОАНАЛИЗА ПОТОЧНЫХ ШИФРОВ

Анатолий Кочубинский, Александр Шаталов
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК И ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ СТАНДАРТОВ ЭЦП НА СВОЙСТВАХ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ КРИВЫХ

Анатолий Кочубинский
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ НА ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ КРИВЫХ

Людмила Завадська, Анатолій Кочубінський
ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЙ У ГРУПАХ ТОЧОК ЕЛІПТИЧНИХ КРИВИХ НАД СКІНЧЕННИМИ ПОЛЯМИ

Микола Карпінський, Ігор Васильцов, Ігор Якименко, Ярослав Кінах
МЕТОД ГЕНЕРУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛІПТИЧНИХ КРИВИХ

Сергій Конюшок
АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ ОПТИМАЛЬНИХ КЛЮЧОВИХ СТРУКТУР, ПОБУДОВАНИХ НА ОСНОВІ НЕПОВНИХ УРІВНОВАЖЕНИХ БЛОК-СХЕМ

Антон Алексейчук, Тарас Дроздовский, Юрий Сергиенко
СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ СО СЛУЧАЙНЫМ КОДИРОВАНИЕМ, ПОСТРОЕННАЯ НА ОСНОВЕ КОДОВ РИДА-СОЛОМОНА

Иван Горбенко, Виталий Вервейко
ТЕСТИРОВАНИЕ ЧИСЕЛ НА ПРОСТОТУ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Евгений Гулак
МЕХАНИЗМЫ И КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

Александр Романов, Сергей Ливенцев, Игорь Столяр
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РАДИОИНТЕРФЕЙСА В СЕТЯХ ОПОВЕЩЕНИЯ

Михаил Гряник, Георгий Карнаухов, Сергей Пасечник, Виктор Фролов
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ В УКРАИНЕ СИСТЕМ СОТОВОЙ СВЯЗИ 3-ГО ПОКОЛЕНИЯ

Алексей Марченков, Ярослав Бурыгин
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА И МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ МОШЕННИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ СОТОВОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

Юрий Арепьев
СКОРОСТЬ СВЕТА: ОТ НУЛЯ ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ

Александр Архипов, Валерий Ворожко
ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Михаил Савчук
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ АСИММЕТРИЧНОЙ КРИПТОГРАФИИ

Георгий Гусев
ВОЗМОЖНОСТИ АППАРАТНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ДСТУ 4145-2002

Алексей Остапченко
СТАНДАРТИЗАЦИЯ ИНТЕРФЕЙСА И ФОРМАТА ДАННЫХ

Юрій Зіньковський, Вадим Клименко
ПРО НАПОВНЕННЯ ЗМІСТУ ПРОФІЛЮЮЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ “ЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ І ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ”

Алфавитный указатель

Требования к оформлению


...:/^\:...


Выпуск -  7: Титул

Редакционная коллегия

Содержание

Леонид Осинский, Андрей Чернышев
МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФИЛЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Петр Воробиенко, Олег Нечипорук, Юрий Щербина
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЕЙ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ СИСТЕМ И СЕТЕЙ СВЯЗИ

Геннадий Гулак, Иван Горбенко, Роман Олейников, Александр Шумов, Юрий Горбенко
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ОЦЕНКА СТОЙКОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ АЛГОРИТМА ШИФРОВАНИЯ AES

Дмитрий Кабелев, Александр Князев, Дмитрий Ловцов
ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ КАЧЕСТВА И ЦЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ В ЭРГАСИСТЕМЕ

Олександр Романюк, Олена Ціхановська
ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ ПРИ ІНОЗЕМНОМУ ФІНАНСУВАННІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Сергій Войтко
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА

Віктор Жора
ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ РОЛЬОВОЇ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ

Александр Хошаба, Наталья Месюра
РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМ ЗАЩИТЫ МУЛЬТИАГЕНТНЫХ СИСТЕМ

Ирина Маракова
ТЕХНОЛОГИЯ ЦИФРОВЫХ ВОДЯНЫХ ЗНАКОВ ПРИ ОСНОВНЫХ ПОКРЫВАЮЩИХ СООБЩЕНИЯХ В ВИДЕ БИНАРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Юрий Гусаров
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

Вячеслав Шорошев
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД ЗАЩИТЫ ИФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЕЙ ИНТРАНЕТ

Лев Сакович, Вениамин Рыжаков, Виталий Павлов
ВЫБОР СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Геннадий Гулак, Иван Горбенко, Матвей Михайленко, Юрий Гитис
БЛОЧНЫЙ СИММЕТРИЧНЫЙ КРИПТОАЛГОРИТМ SHACAL-2

Вячеслав Татьянин
ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ БАНКОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Олександр Сухопара
КОНТРОЛЬ ВІДПОВІДНОСТІ ОБЛАДНАННЯ МЕРЕЖ АСИНХРОННОГО РЕЖИМУ ПЕРЕДАЧІ

Сергій Хамула, Володимир Ковбаса, Юрій Кулинич
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ

Александр Корченко, Вячеслав Потапов, Виктория Рындюк
ЭКСПЕРТИЗА В СИСТЕМЕ ТЗИ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ

Игорь Устинов
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В СИСТЕМЕ МЕЖБАНКОВСКИХ РАСЧЕТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сергей Илюшин, Олег Павлов
МОДУЛЬНОЕ УМНОЖЕНИЕ В КРИПТОГРАФИИ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Василий Семеренко
ДЕКОДИРОВАНИЕ ПАКЕТОВ ОШИБОК В ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ЦИКЛИЧЕСКИХ КОДАХ

Всеволод Семенюк, Володимир Кишкан, Ігор Золотухін, Геннадій Леоненко
ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ КРИПТОАЛГОРИТМУ АЕS З ВИКОРИСТАННЯМ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ РІС16ХХХ

Всеволод Семенюк, Володимир Кишкан, Геннадій Леоненко
ГЕНЕРАТОР ТЕСТОВОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ ІКМ 30 (Е1) ІНТЕРФЕЙСУ

Сергей Чеховский
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СКРЫТОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ПУТЕМ ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРА

Михайло Прокофьєв, Андрій Тодоренко, Володимир Свірський
ОЦІНКА ЗАХИЩЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ЦИРКУЛЮЄ В ПАСИВНИХ ЕЛЕМЕНТАХ ЛОКАЛЬНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Владимир Луценко, Александр Архипов, Валерий Худяков, Сергей Дедусенко
К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ АБОНЕНТСКИХ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ УСТРОЙСТВАМИ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ

Юрій Кочергін
ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПУ ФІЗИЧНОГО ВІДОКРЕМЛЕННЯ КАНАЛІВ КЕРУВАННЯ В КОРПОРАТИВНИХ IP-МЕРЕЖАХ

Виктор Мясоедов, Виктор Куценко, Тарас Левченко
РАВНОМЕРНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ШКАЛЕ НАИМЕНОВАНИЙ

Володимир Майданюк, Юрій Бондар
КОДУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ПОКОМПОНЕНТНИМ МЕТОДОМ

Aнна Страшна, Иван Четвериков
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАКОПИТЕЛЕЙ НА ЖЕСТКИХ МАГНИТНЫХ ДИСКАХ И БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Сергей Коженевский
БЕЗОПАСНОСТЬ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА ЖЕСТКИХ ДИСКАХ

Георгій Конахович, Володимир Чуприн
ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕЛЕФОННИХ ВИКЛИКІВ ЯК ЕКОНОМІЧНО ЕФЕКТИВНА ПЛАТФОРМА ДЛЯ КЕРУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЮ СИСТЕМОЮ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

Виталий Носов, Александр Манжай
ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ НА КОМПАКТ-ДИСКАХ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО КОПИРОВАНИЯ

Владислав Галанский, Николай Ващенко, Теодор Королев, Александр Лаврентьев, Александр Сигаев
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ ВИБРОАКУСТИЧЕСКОГО ЗАШУМЛЕНИЯ

Анатолий Свинцов, Владимир Свирский, Виктор Троянов
О ЖУРНАЛЕ «ФОТОН-ЭКСПРЕСС»

Алфавитный указатель


...:/^\:...


Выпуск -  8: Титул

Редакционная коллегия

Содержание

Владимир Журавлев
ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ СОКРЫТИЯ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ И АКУСТИЧЕСКИХ КАНАЛАХ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА

Лев Сакович, Виталий Павлов, Вениамин Рыжаков
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ С АВАРИЙНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ

Микола Будько
ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВОГО РИЗИКУ ПРИ ОЦІНЦІ ЗАХИЩЕНОСТІ НФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНО  ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ

Олександр Богданов, Всеволод Геранін, Олег Рибальський
ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ОСНОВ ТЕОРІЇ ВИЯВЛЕННЯ СЛІДІВ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ ФОНОГРАМ

Віталій Цимбалюк
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ “ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА” У НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ АСПЕКТІ

Олександр Богданов, Олег Рибальський, Валерій Хахановський
ПРОБЛЕМА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ФОНОГРАМ, ЗАПИСАНИХ НА СПЕЦІАЛЬНІЙ АПАРАТУРІ ЗВУКОЗАПИСУ

Володимир Хорошко, Юлія Ковальова, Дмитро Плус
РОЗПОДІЛ РЕСУРСІВ У БАГАТО РУБІЖНІЙ СИСТЕМІ ЗАХИСТУ

Михайло Гуцалюк
ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ІНТЕРНЕТ

В’ячеслав Шорошев
ОЦІНКА СТАНУ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ ЗА СТАНДАРТНИМИ ПРОФІЛЯМИ ЇЇ ЗАХИЩЕНОСТІ В КОМП‘ЮТЕРНИХ (АВТОМАТИЗОВАНИХ) СИСТЕМАХ

Олександр Тиховод, Борис Хіміченко
ДО ПИТАННЯ ЗАХИСТУ СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ВІД ВИТОКУ МОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Володимир Кононович, Микола Тардаскін, Тетяна Тардаскіна
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ РОЗПОДІЛУ ВИТРАТ НА ІНФОРМАЦІЙНУ БЕЗПЕКУ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Анатолій Антонюк, Віктор Жора, Віталій Мостовой, Сергій Пустовіт
ПРО ГАРАНТІЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

Віктор Гришко, Михайло Прокофьєв
СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ ПРОНИКНЕННЯ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В ВИДІЛЕНЕ ПРИМІЩЕННЯ

Дмитро Янішевський
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ І МЕРЕЖАХ

Антон Алексейчук, Сергей Конюшок
АСИМПТОТИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ЧИСЛА НЕСКОМПРОМЕТИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ В СХЕМАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕЙ, ПОСТРОЕННЫХ НА ОСНОВЕ БЛОЧНЫХ КОДОВ

Виктор Мясоедов, Виктор Куценко
ОЦЕНКА СЛУЧАЙНОСТИ ПО ИЗБЫТОЧНОСТИ

Ирина Маракова
СИСТЕМА С РАССЕЯННЫМИ ЦИФРОВЫМИ ВОДЯНЫМИ ЗНАКАМИ В УСЛОВИЯХ АТАКИ ФИЛЬТРАЦИЕЙ И АДДИТИВНЫМ ШУМОМ

В‘ячеслав Василенко
ВАРІАНТ ЗАВАДОСТІЙКОГО КРИПТОГРАФІЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ

Ігор Васильцов
МЕТОДИ СТРУКТУРНОЇ НАДЛИШКОВОСТІ ЯК ПРОТИДІЯ АТАКАМ АПАРАТНИХ ПОМИЛОК

Леся Коркішко, Ігор Васильцов
СТАТИСТИЧНА МОДЕЛЬ СУМАТОРА ЗА МОДУЛЕМ 2N ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ІНЖЕНЕРНО-КРИПТОГРАФІЧНИХ АТАК ЗА ПОБІЧНИМИ КАНАЛАМИ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ

Микола Карпінський, Ігор Васильцов, Ігор Якименко
ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ АЛГОРИТМІВ ШИФРУВАННЯ НА ЕЛІПТИЧНИХ КРИВИХ

Сергей Емельянов, Игорь Яковлев
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ АНТИВИРУСНОЙ ЗАЩИТЫ

Александр Провозин, Максим Олейник, Александр Сытник, Виталий Василевский, Николай Ковинченко, Вячеслав Абрамов, Ульян Пейков
К ВОПРОСУ ОБ АКТИВНОЙ ЗАЩИТЕ КАНАЛОВ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

Антон Алексейчук, Сергей Гришаков
НЕЛИНЕЙНОЕ СЛУЧАЙНОЕ КОДИРОВАНИЕ В СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ПО КАНАЛУ СВЯЗИ С ОТВОДОМ

Микола Тардаскін, Володимир Кононович, Тетяна Тардаскіна
АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЦЕНТРІВ ОБРОБКИ ВИКЛИКІВ

Виталий Козлов, Анатолий Ситник, Борис Петруня, Владимир Мартыненко, Михаил Прокофьев
СИНТЕЗАТОРЫ ЧАСТОТЫ НОВОГО ТИПА

Микола Браіловський, Володимир Хорошко
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Андрій Гринь
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАХІВЦЯ З ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ. ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Володимир Павловський
ЗАХИСТ ЕЛЕКТРОННИХ IНФОРМАЦIЙНИХ СИСТЕМ ВIД ЕЛЕКТРОМАГНIТНОГО ТЕРОРИЗМУ, IНДУСТРIАЛЬНИХ ЗАВАД ТА НЕСАНКЦIОНОВАНОГО ЗЙОМУ IНФОРМАЦII ПО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI

Алфавитный указатель

Требования к оформлению


...:/^\:...


Выпуск -  9: Титул

Редакционная коллегия

Содержание

Віктор Шкарупа, Тетяна Субіна
ІНРФОРМАТИКА, ІНФОРМАТИЗАЦІЯ, ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОЗНАВСТВА

Віталій Цимбалюк
ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ (ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Петр Воробиенко, Олег Нечипорук, Юрий Щербина
Проблемы нормативно-правового обеспечения оценки защищенности автоматизированных систем

Геннадий Кожевников, Вячеслав Бабенко, Татьяна Громыко
УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОНЯТЫХ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С КОМПЬЮТЕРАМИ

Ганна Красноступ
ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ В УКРАЇНІ

Володимир Кононович, Микола Тардаскін, Тетяна Тардаскіна
МОДЕЛІ ЦІННОСТІ ІНФОРМАЦІЇ З ПОЗИЦІЙ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНО -ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Олександр Потій, Анатолій Лєншин
МЕТОДИКА визначення думок експертів відносно зрілості безпеки інформації із ЗАСТОСУВАННЯМ МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ СУБ’ЄКТИВНОЇ ЛОГІКИ

Леонід Павленко
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Віктор Найденко, Михайло Прокофьєв, Андрій Тодоренко
ВИЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СКЛАДОВИХ ПЕМВ ЗАСОБІВ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Николай Красноступ, Денис Кудин
ШПИОНСКИЕ ПРОГРАММЫ И НОВЕЙШИЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ НИХ

Валерий Горбачёв, Владимир Степаненко, Тарас Гриценко
Модель угроз, реализуемых аппаратными ресурсами компьютерных систем

Вячеслав Шорошев
СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ АТАК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНТРАНЕТ

Виталий Носов, Александр Манжай
МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Елена Высоцкая, Анатолий Давиденко
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ АУТЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ

Вячеслав Василенко, Микола Будько
МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ ОЦІНКИ ЗАЛИШКОВИХ РИЗИКІВ У ЛОМ

Альжан Абдрахманов, Дана Байбатчаева
КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТА СТ РК 1073-2002

Юрий Горбенко, Денис Пономарев
ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ПЕРЕКРЫТИЯ ШИФРА В РЕЖИМЕ СЧЕТЧИКА

Александр Лепеха
МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ЦИКЛОВЫХ ПОДКЛЮЧЕЙ НА БАЗЕ ЛИНЕЙНЫХ РЕГИСТРОВ СДВИГА В РАСШИРЕННЫХ ПОЛЯХ GF (2N)

Светлана Орлова
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФЕКТИВНОСТИ ПОТОЧНЫХ ШИФРОВ

Володимир Кононович, Тетяна Тардаскіна
АЛГОРИТМ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Ирина Маракова
АЛГОРИТМЫ ЦИФРОВЫХ ВОДЯНЫХ ЗНАКОВ С ТОЧНЫМ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКРЫВАЮЩИХ СООБЩЕНИЙ.

Лев Сакович, Виталий Павлов
АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДЕФЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ С АВАРИЙНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ

Дмитрий Пиза, Борис Бондарев, Валерий Слепцов
АДАПТИВНАЯ ПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ В ЗАДАЧАХ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В РАДИОСВЯЗИ

Андрей Беленький, Галина Галина
О ЖУРНАЛЕ "БИЗНЕС И БЕЗОПАСНОСТЬ"

Алфавитный указатель


...:/^\:...


Выпуск -  10: Титул

Редакционная коллегия

Содержание

Костянтин Бойко
СИСТЕМА ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ: СТАН ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ

Олександр Потій, Анатолій Лєншин
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ВЕРБАЛЬНИХ ОЦІНОК ЩОДО ЗАХИЩЕНОСТІ ІТС НА ОСНОВІ ВИМОГ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

Олександр Архипов, Валерій Ворожко
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ

Светлана Гришко, Сергей Резников
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Тетяна Тардаскіна
ОЦІНКА ВИТРАТ НА ІНФОРМАЦІЙНУ БЕЗПЕКУ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ КОМУТАЦІЇ

Микола Будько
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЗАГРОЗ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ

Анатолій Антонюк, Денис Берестов, Сергій Пустовіт
АНАЛІЗ СКЛАДУ ПРОФІЛІВ ЗАХИЩЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

Владимир Журавлев
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЧАСТОТЫ ДИСКРЕТИЗАЦИИ НА ТОЧНОСТЬ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ В СИСТЕМАХ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Ігор Павлов
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ НАДІЙНОСТІ КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ

Сергій Войтко, Анастасія Дідович
ПАТЕНТНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ВИНАХОДІВ У ГАЛУЗІ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Сергій Гладиш
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ З ОС WINDOWS XP/2000/NT НА РІЗНИХ РІВНЯХ МЕРЕЖНОЇ АРХІТЕКТУРИ

Оксана Гладківська
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ В. М. ГЛУШКОВА В МЕТРОЛОГІЇ

Леонід Скрипник, Олександр Дирда
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ S БЛОКІВ РЯДУ СУЧАСНИХ КРИПТОГРАФІЧНИХ АЛГОРИТМІВ

Вячеслав Василенко
БЛОКОВІ КРИПТОГРАФІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛИШКОВИХ КЛАСІВ

Володимир Андреєв, Сергій Мельник
МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ СТІЙКОСТІ ПРАКТИЧНИХ РЕАЛІЗАЦІЙ ШИФРУ ОДНОРАЗОВОГО БЛОКНОТУ

Вячеслав Шорошев
ЕКСПЕРТНА КІЛЬКІСНА ОЦІНКА АНТИВІРУСНОЇ БЕЗПЕКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Віталій Сокирук, Володимир Лужецький
БЛОКОВИЙ СИМЕТРИЧНИЙ ШИФР НА ОСНОВІ МОДУЛЬНОЇ АРИФМЕТИКИ

Тарас Левченко
МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ ПЕРИОДИЧЕСКИХ БИТОВЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ

Геннадий Куценко
ОЦЕНКА АСИММЕТРИИ ПО АВТОКОРРЕЛЯЦИИ

Виктория Уфимцева
О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРИФМЕТИКИ ФИБОНАЧЧИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Іван Горбенко, Олена Качко, Олександр Волощук, Дмитро Балагура, Сергій Головашич
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ЦЕНТРІВ СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ. ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ „ДЖЕРЕЛО” ТА ЙОГО МОЖЛИВОСТІ

Евгений Клименко
О ПРИМЕНЕНИИ КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОС WINDOWS ДЛЯ МАСКИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Геннадий Халимов, Евгений Котух
СТОЙКИЙ К КОЛЛИЗИЯМ АЛГОРИТМ WHIRLPOOL

Володимир Кононович, Тетяна Тардаскіна, Сергій Гладиш
РОЗПОДІЛ РЕСУРСІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

Лев Сакович, Руслан Бобро
ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИХ ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ АППАРАТУРЫ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ

Вячеслав Шорошев, Микола Несторенко
СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ ДІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ СТІЛЬНИКОВИХ ТЕРМІНАЛІВ

Владислав Галанский, Николай Ващенко, Теодор Королев, Александр Лаврентьев, Игорь Порошин, Александр Сигаев
КОМПЛЕКСЫ ВИБРОАКУСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Николай Вербицкий, Борис Петруня, Михаил Прокофьев, Василий Стеченко, Андрей Тодоренко
ЗАЩИТА АБОНЕНТСКИХ ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТОВ ОТ НСД

Владислав Галанский, Александр Лаврентьев, Владимир Мац, Михаил Прокофьев
ТОЧЕЧНЫЕ АКТИВНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РАМОЧНЫЕ АНТЕННЫ

Володимир Правда, Станіслав Д’яченко
ПРО РЕОРГАНІЗАЦІЮ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Юрій Зіньковський, Вадим Клименко
ПРО ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА РТФ НТУУ “КПІ”

Алфавитный указатель

Требования к оформлению


...:/^\:...


Выпуск -  11: Титул

Редакционная коллегия

Содержание

Микола Швець, Оксана Гладківська, Віталій Цимбалюк
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ З ПРАВОВОЮ ІНФОРМАТИКОЮ

Владимир Журавлев
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ФРАГМЕНТОВ ФОНЕМ РЕЧЕВОГО СИГНАЛА

Володимир Кононович, Тетяна Тардаскіна
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

Тетяна Тардаскіна
ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Павел Орлов, Николай Логвиненко, Владимир Торяник
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОВД УКРАИНЫ

Сергей Ливенцев
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЩИТОЙ ИНФОРМАЦИИ С ПОЗИЦИИ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

Анатолий Антонюк, Денис Берестов, Сергей Пустовит, Владимир Шилин
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО ВЫБОРА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ

Анатолий Антонюк, Виктор Жора
ОБОБЩЕНИЕ МОДЕЛИ УГРОЗ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

Игорь Павлов
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ФОРМАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Володимир Артемов
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ В КРАЇНАХ НАТО (НА ПРИКЛАДІ ЧЕХІЇ І СЛОВАЧЧИНИ)

Юлія Кожедуб
ОСНОВА ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ УКРАЇНИ – ДИРЕКТИВИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НОВОГО ТА ГЛОБАЛЬНОГО ПІДХОДУ

Ирина Козлюк
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ

Віталій Бабак, Олександр Корченко, Євгенія Паціра
НЕЧІТКІ МОДЕЛІ СИСТЕМ ВИЯВЛЕННЯ АТАК

Олександр Потій, Анатолій Лєншин
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЬОВОГО ПРОФІЛЮ ЗРІЛОСТІ ПРОЦЕСІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ВИРІШУЮЧИХ МАТРИЦЬ

Анатолій Лєншин
ПОБУДОВА ФУНКЦІЙ НАЛЕЖНОСТІ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК ДО ЗОН БАЗОВИХ ДУМОК У ПРОСТОРІ СУБ’ЄКТИВНОЇ ЛОГІКИ

Дмитрий Балагура
КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КРИПТОПРОТОКОЛОВ. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ СРАВНЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ

Олена Качко, Оксана Мельникова, Дмитро Балагура
ДЕЯКІ МЕТОДИ ЗБІЛЬШЕННЯ ШВИДКОСТІ ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЙ В ГРУПАХ ТОЧОК НА ЕЛІПТИЧНИХ КРИВИХ В НОРМАЛЬНОМУ БАЗИСІ

Тарас Левченко
МАРКОВСКИЙ ГЕНЕРАТОР ДВОИЧНЫХ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ

Вячеслав Василенко
ДЕЯКІ АСПЕКТИ КРИПТОГРАФІЧНОГО АНАЛІЗУ БЛОКОВИХ МАТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Богдан Карпінський
АТАКА АПАРАТНИХ ЗБОЇВ НА ПРОРІДЖУЮЧИЙ ГЕНЕРАТОР ПСЕВДОВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ

Ольга Илясова
МЕТОД ПОДНЯТИЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ КРИВОЙ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ЕЁ ПАРАМЕТРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДУЛЯРНОГО ПОЛИНОМА

Татьяна Гриненко
АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГЕНЕРАТОРОВ СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ AIS31

Сергей Манойло, Руслан Оскома
КВАНТОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ. АЛГОРИТМЫ ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ NP-ПОЛНЫХ ЗАДАЧ

Дмитрий Алексеев
МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ СЕКРЕТНОГО КЛЮЧА В КВАНТОВО-КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОДА

Сергей Зайцев, Сергей Ливенцев, Дмитрий Алексеев
ПРИМЕНЕНИЕ ТУРБОКОДОВ В СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Геннадий Халимов
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ UMAC АЛГОРИТМ

Олександр Іщенко, Юрій Яремчук
ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ФУНКЦІЙ ХЕШУВАННЯ В СХЕМАХ АВТЕНТИФІКАЦІЇ

Владислав Галанский, Александр Лаврентьев, Михаил Прокофьев
ТОЧЕЧНЫЕ АКТИВНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РАМОЧНЫЕ АНТЕННЫ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 5 Гц … 30 МГц

Анатолій Марьєнко, Михайло Прокофьєв, Анатолій Сітнік, Борис Петруня, Андрій Величко
ГЕНЕРАТОР СИГНАЛІВ ВИСОКОЧАСТОТНИЙ UA Г4-301

Микола Гайворонський
ЗАХИСТ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ ТЕЛЕМЕДИЦИНИ

Алфавитный указатель


...:/^\:...


Выпуск -  12: Титул

Редакционная коллегия

Содержание

Олександр Архипов, Ігор Касперський
ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Александр Архипов, Владимир Журавлев, Сергей Завьялов
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ ПАРАМЕТР КАЧЕСТВА АДДИТИВНОГО МАСКИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ

Александр Потий
ЭТАЛОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ПРОЦЕССОВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Олександр Потій, Анатолій Лєншин
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПОТОЧНОЇ ЗРІЛОСТІ ЦІЛЬОВИМ ОРІЄНТИРАМ

Володимир Кононович, Тетяна Тардаскіна
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ВІДКРИТИХ СИСТЕМ. ЧАСТИНА 1. МІРИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ВЛАСТИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ВІДКРИТИХ СИСТЕМ

Володимир Кононович, Микола Тардаскін
ПАРАДИГМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕЛЕБІОМЕТРИКИ ТА СЕНСОРНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

Валентин Венедіктов, Микола Логвиненко, Володимир Торяник
СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ЗАХИЩЕНОГО СЕРВІСУ В ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМАХ ПРАВОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Оксана Григораш
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ БЕЗПЕКИ ЗА ДОПОМОГОЮ Q-АНАЛІЗУ

Валерий Слепцов, Владимир Журавлев
МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В АСПЕКТЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛИТИКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Ігор Терейковський
КОНЦЕПЦІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМУ КОНТРОЛЮ ЗАХИЩЕНОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Вячеслав Шорошев
ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ ЗА КРИТЕРІЄМ «РИЗИК БЕЗПЕКИ-ГАРАНТІЯ БЕЗПЕКИ»

Игорь Порошин, Александр Сигаев, Юрий Непочатых
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНОСТИ ВЫДЕЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМ АКТИВНОЙ ВИБРОАКУСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

Вячеслав Татьянин
ІНФРАСТРУКТУРА ОТКРЫТЫХ КЛЮЧЕЙ (PKI): СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Вячеслав Василенко
НЕСИМЕТРИЧНЕ КОДУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛИШКОВИХ КЛАСІВ

Сергей Ливенцев, Сергей Зайцев, Борис Горлинский
АНАЛИЗ СЛОЖНОСТИ MAP, MAX LOG MAP И LOG MAP АЛГОРИТМОВ ДЕКОДИРОВАНИЯ ТУРБОКОДОВ ПРИ ДЕКОДИРОВАНИИ БИТА ИНФОРМАЦИИ

Юрій Яремчук
РОЗПОДІЛ СЕКРЕТНИХ КЛЮЧІВ НА ОСНОВІ РЕКУРЕНТНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ

Олексій Мелецький
МОДЕЛІ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ПРОТОКОЛІВ УЗГОДЖЕННЯ КЛЮЧІВ, ЩО ЗАСНОВАНІ НА ВЛАСТИВОСТІ НЕРОЗРІЗНЕНОСТІ

Юлія Тимофєєва, Михайло Прокофьєв
ДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВІБРОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

Сергей Емельянов, Виктор Гаращук
К ВОПРОСУ ВЫБОРА РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ СЕТЕВЫХ ЗАКЛАДНЫХ УСТРОЙСТВ АУДИОКОНТРОЛЯ

Сергей Ливенцев, Алексей Кувшинов, Дмитрий Миночкин
СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОЙ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ НФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Владимир Луценко, Николай Медведь, Валерий Худяков
СОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ ШУМА

Микола Нестеренко
ВИЯВЛЕННЯ ЦИФРОВИХ ДИКТОФОНІВ

Сергей Гладыш
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Михаил Дивизинюк, Владимир Шахайда
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Алфавитный указатель

Требования к оформлению


...:/^\:...


Выпуск -  13: Титул

Редакционная коллегия

Содержание

Володимир Сідак
ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В НІМЕЧЧИНІ: ЕВОЛЮЦІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН

Євген Скулиш, Дарія Прокоф‘єва
ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В ХОДІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Михаил Прокофьев, Владимир Журавлёв
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АРТИКУЛЯЦИОННЫХ И СЕГМЕНТАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ СИГНАЛОВ МАСКИРОВАНИЯ РЕЧИ

Валерий Слепцов, Владимир Журавлев
ПРАВОВЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Борис Горлинский, Сергей Ливенцев, Сергей Зайцев
ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ РАДИОСВЯЗИ С ПОДВИЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ЗА СЧЁТ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Віталій Носов, Олександр Манжай
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ВІДКРИТОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСОБУ

Віталій Носов, Максим Кулік, Олександр Манжай
АВТОМАТИЗАЦІЯ КОНФІГУРАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ БЕЗПЕКИ ОС MICROSOFT WINDOWS XP PROFESSIONAL SP2

Володимир Кононович, Ірина Кононович, Тетяна Тардаскіна
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ВІДКРИТИХ СИСТЕМ. ЧАСТИНА 2. ВЛАСТИВОСТІ ВІДКРИТИХ СИСТЕМ ТА ВИМОГИ ДО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Сергей Гладыш
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА БИОАНАЛОГИИ ДЛЯ СИНТЕЗА СИСТЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Юрій Яремчук, Василь Карпінець
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ВОДЯНИХ ЗНАКІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В ЗОБРАЖЕННЯХ

Валерій Брижко
ДО ПИТАННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Володимир Сідак, Володимир Артемов
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ НАТО

Олександр Ботвінкін
СИСТЕМА ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ В УКРАЇНІ. ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Володимир Василюк
ОБ'ЄКТИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Сергій Князєв
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ В ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Валерій Ворожко, Олексій Муратов, Олег Матяш
НОРМУВАНННЯ РОБОТИ ПІДРОЗДІЛІВ РЕЖИМНО-СЕКРЕТНОГО ОРГАНУ

Віктор Макаренко, Альона Макаренко
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ В УКРАЇНІ, РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ І КАЗАХСТАНІ

Анатолій Марущак
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ ТА ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Виктор Михайлов, Алексей Муратов
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УЩЕРБА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ – ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОВОД К ЗАСЕКРЕЧИВАНИЮ ИНФОРМАЦИИ

Володимир Шлапаченко
СТАНОВЛЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШПИГУНСТВО В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ XVI - XVIII СТОЛІТТЯ

Віталій Безштанько
ЦИКЛ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ

Василь Цуркан
АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА В ГАЛУЗІ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Ігор Громико
ЗАГАЛЬНА ПАРАДИГМА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ: ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Александр Архипов, Андрей Ишутин
СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЯ

Вячеслав Василенко
УЗАГАЛЬНЕНІ ЗАВАДОСТІЙКІ КОДИ В ЗАДАЧАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ В УМОВАХ ПРИРОДНИХ ВПЛИВІВ

Антон Алексейчук, Роман Проскуровский
НИЖНЯЯ ГРАНИЦА ВЕРОЯТНОСТИ РАЗЛИЧЕНИЯ ВНУТРЕННИХ СОСТОЯНИЙ КОМБИНИРУЮЩЕГО ГЕНЕРАТОРА ГАММЫ С НЕРАВНОМЕРНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

Антон Алексейчук, Сергей Гришаков
АЛГОРИТМЫ НЕЛИНЕЙНОГО СЛУЧАЙНОГО КОДИРОВАНИЯ И ДЕКОДИРОВАНИЯ СООБЩЕНИЙ Z4-ЛИНЕЙНЫМИ КОДАМИ В МОДЕЛИ WIRE-TAP CHANNEL

Ігор Терейковський
ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ПРИ РОЗПІЗНАВАННІ МАКРОВІРУСІВ

Сергей Зайцев, Сергей Ливенцев, Борис Горлинский
ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ АЛГОРИТМОВ ДЕКОДИРОВАНИЯ ТУРБОКОДОВ ПРИ ДЕКОДИРОВАНИИ БИТА ИНФОРМАЦИИ НА ЦИФРОВЫХ СИГНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОРАХ

Микола Карпінський, Леся Коркішко
СТАТИСТИЧНІ МОДЕЛІ ДВОМІСНИХ ЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ІНЖЕНЕРНО-КРИПТОГРАФІЧНИХ АТАК ЗА ПОБІЧНИМИ КАНАЛАМИ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ

Павло Курбет
АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ISO 17799 ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЙОГО В УКРАЇНІ

Ігор Курбатов, Юрій Міць
РАДІОПЕЛЕНГАЦІЙНА АНТЕНА UNF ДІАПАЗОНУ

Алфавитный указатель

Требования к оформлению


...:/^\:...


Выпуск -  14: Титул

Редакционная коллегия

Содержание

Олександр Потій
МОДЕЛЬ МІКРОСТРУКТУРИ ДІЯЛЬНОСТІ З ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Максим Кузнецов
МЕТОДИКА ОТРИМАННЯ ОБРАЗУ МОВНОГО СИГНАЛУ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАННЯ ЩОДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДИКТОРА

Юрій Боня, Олексій Новиков
СИНТЕЗ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ, ОПТИМАЛЬНОЇ ЗА РІВНЕМ РИЗИКУ

Сергій Гладиш
ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ЩОДО БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ МЕРЕЖІ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

Михаил Глухимчук, Евгений Подгорный, Любовь Рябова
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ СКАНИРОВАНИЯ ІЗОБРАЖЕНИЙ

Володимир Василюк
СИСТЕМА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА. ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Диана Шантырь
ПРИМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА ВИБРОАКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Віктор Жора
АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ КЕРУВАННЯ ЗАХИСТОМ ІНФОРМАЦІЇ

Александр Архипов
ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДНЕГО РИСКА ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Олександр Дирда, Леонід Скрипник
МЕТОД ПОБУДОВИ S-БЛОКІВ З ВЛАСТИВІСТЮ КОРЕЛЯЦІЙНОЇ ІМУННОСТІ КООРДИНАТНИХ ФУНКЦІЙ

Вячеслав Василенко
ОЦІНКА ЗАГРОЗ В РОЗПОДІЛЕНИХ МЕРЕЖАХ

Володимир Кононович, Ірина Кононович, Тетяна Тардаскіна
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ВІДКРИТИХ СИСТЕМ. Частина 3. ІЄРАРХІЯ СИСТЕМ ТА ВИМОГ ДО БЕЗПЕКИ

Геннадій Халімов, Олександр Потій, Олексій Дунь, Євген Котух
АНАЛІЗ БЕЗПЕКИ МАС АЛГОРИТМІВ СТАНДАРТУ ISO/IEC 9797-2

Ігор Терейковський
ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ КОХОНЕНА ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ СПАМУ

Богдан Корнієнко, Леонід Щербак
РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП`ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ ТА МЕРЕЖАХ НА ОСНОВІ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ FREEBSD

Юрій Яремчук, Костянтин Черняхович
МЕТОД ЦИФРОВОГО ПІДПИСУВАННЯ НА ОСНОВІ МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ ЕЛІПТИЧНИХ КРИВИХ З ПРИСКОРЕНОЮ ПРОЦЕДУРОЮ ПЕРЕВІРКИ ПІДПИСУ

Валерій Домарєв
ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ НЕЧІТКИХ МНОЖИН ДЛЯ РОЗРОБКИ МЕТОДІВ, ТЕХНОЛОГІЙ, МОДЕЛЕЙ І СИСТЕМ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ

Сергей Ємельянов
БЕЗОПАСНОСТЬ ПАРОЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДАХ ВЗЛОМА

Вячеслав Шорошев
АНТИВІРУСНІ ПРОГРАМИ СВІТОВИХ БРЕНДІВ: ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ, РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЇХ ВИБОРУ, НОВИЙ МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ АНТИВІРУСНОЇ БЕЗПЕКИ

Сергей Зайцев
АНАЛИЗ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ДИСКРЕТНО-НЕПРЕРЫВНОГО КАНАЛА СВЯЗИ ДЛЯ ПРОГРАММИРУЕМЫХ РАДИОСТАНЦИЙ С ЦИФРОВЫМИ МЕТОДАМИ МОДУЛЯЦИИ СИГНАЛА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПОМЕХ

Василий Стеченко, Виктор Найденко, Михаил Прокофьев, Андрей Курашкевич
АНАЛИЗ ЗАЩИТЫ КОМПЬЮТЕРА ОТ УТЕЧКИ ПО ЦЕПЯМ ПИТАНИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Михаил Прокофьев
МОНИТОРИНГ НИЗКОЧАСТОТНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

Владимир Журавлев
АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛОВ МАСКИРОВАНИЯ РЕЧИ НА ОБЪЕКТАХ НФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Микола Карпінський, Леся Коркішко, Тимур Коркішко
ОЦІНКА РІВНЯ БЕЗПЕКИ ОПЕРАЦІЙ, ВИКОНУВАНИХ ЗАСОБАМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Ігор Форощук
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЧАСТОТИ З ПОЄДНАНИМИ ВХОДОМ І ВИХОДОМ

Алфавитный указатель

Требования к оформлению


...:/^\:...


Выпуск -  15: Титул

Редакционная коллегия

Содержание

Сергій Казанцев
МОДЕЛЬ ФАХОВОЇ СИСТЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Олександр Архипов, Валерій Ворожко
СИСТЕМНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ВАЖЛИВОСТІ СЕКРЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Олександр Архипов, Ігор Касперський
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ПЕРЕДБАЧЕННЯ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ВИТОКОМ СЕКРЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Владимир Журавлёв, Александр Храмцов, Сергей Завьялов
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ АРТИКУЛЯЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ МАСКИРОВАНОЙ ШЕПОТНОЙ РЕЧИ

Михаил Глухимчук, Евгений Подгорный, Любовь Рябова
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ СКАНИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Євген Скулиш, Дарія Прокоф‘єва
БЕЗПЕКА КІБЕРПРОСТОРУ ЯК ЕЛЕМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Сергій Гладиш, Володимир Кононович, Микола Тардаскін
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАНДАРТІВ ISO/IEC ТА УКРАЇНСЬКОЇ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ В ЧАСТИНІ КЕРУВАННЯ ІНЦИДЕНТАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Ирина Кононович
ЗАДАЧИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА И ЧЕЛОВЕКА

Олексій Новіков, Андрій Родіонов
АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ДО ЗМІНИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАГРОЗ ТА КОЕФІЦІЄНТІВ МІЦНОСТІ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ

Юрій Яремчук, Костянтин Черняхович
МЕТОД ПРИСКОРЕНОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУВАННЯ НА ОСНОВІ МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ ЕЛІПТИЧНИХ КРИВИХ

Сергій Троценко
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЗАВАДОСТІЙКОГО КОДУВАННЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИЗНАЧЕННЯ КОГНІТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ІНФОРМАЦІЇ

Георгий Кожевников, Татьяна Бондаренко
АЛГОРИТМ МНОГОПРОГРАММНОЙ ГЕНЕРАЦИИ ПАРОЛЬНОГО ДОСТУПА К ДАННЫМ

Игорь Атаманюк
ЛИНЕЙНЫЙ СТОХАСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ШИФРОВАНИЯ, БАЗИРУЮЩИХСЯ НА КАНОНИЧЕСКОМ РАЗЛОЖЕНИИ СЛУЧАЙНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Андрей Волошин
АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ МАТРИЦ НАД ПРИМАРНЫМ КОЛЬЦОМ ВЫЧЕТОВ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ МНОЖЕСТВЕННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ СЕКРЕТА, РЕАЛИЗУЮЩИХ ЗАДАННУЮ ИЕРАРХИЮ ДОСТУПА

Артур Шевцов
ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТЕЙ УЗАГАЛЬНЕНИХ ЛІНІЙНИХ АПРОКСИМАЦІЙ РАУНДОВОЇ ФУНКЦІЇ ГОСТ-ПОДІБНОГО БЛОКОВОГО ШИФРУ

Лидия Гортинская, Николай Молдовян, Галина Козина
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОТОКОЛОВ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПОДПИСИ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ ГОСТ 34.310-95 И ДСТУ 4145-2002

Шарапов Виталий
ТЕСТИРОВАНИЕ СЛУЧАЙНЫХ И ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТЕКСТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Богдан Корнієнко, Семен Сулима
ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТРОЛЮ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В МЕРЕЖАХ ЗБЕРІГАННЯ FIBRE CHANNEL

В’ячеслав Василенко
ВАРІАНТИ ЗАХИСТУ ВІД ЗАГРОЗ В КОМУНІКАЦІЯХ РОЗПОДІЛЕНИХ МЕРЕЖ

Алфавитный указатель

Требования к оформлению


...:/^\:...


Выпуск -  16: Титул

Редакционная коллегия

Содержание

Олег Фролов
СИСТЕМА ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Дарья Лавренова
К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ В СИСТЕМЕ ТЗИ

Віталій Носов, Олександр Манжай
АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ АСПЕКТІВ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В БАНКІВСЬКІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Владимир Журавлёв, Александр Архипов
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА НА ОИД

Олексій Муратов
ПОНЯТТЯ “ОХОРОНА” ТА “ЗАХИСТ” В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ

Ірина Кононович
ПЕРКОЛЯЦІЙНІ МОДЕЛІ ПРОТИДІЇ ФУНКЦІОНУВАННЮ НЕСАНКЦІОНОВАНОЇ НАНОСЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ

Михайло Єсаулов, Поліна Калатенко
СТРУКТУРА СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЗАХИСТОМ ІНФОРМАЦІЇ

Александр Архипов, София Архипова
ПРИМЕНЕНИЕ МОТИВАЦИОННО-СТОИМОСТНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ВЕРОЯТНОСТНЫХ СООТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ «АТАКА-ЗАЩИТА»

Сергій Князєв
ПРАВОВІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ “НОУ-ХАУ“ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Владислав Галанський, Віталій Довгань, Михайло Прокофьев
ОБЛАШТУВАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИМІРЮВАНЬ ПРИ СПЕЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ЗАСОБІВ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Сергій Пометун
ІМОВІРНІСНИЙ АЛГЕБРАЇЧНИЙ КРИПТОАНАЛІЗ ШИФРАТОРА «SFINKS» З ПЕВНИМ КЛАСОМ ФІЛЬТРУЮЧИХ ФУНКЦІЙ

Вячеслав Василенко, Олександр Юдін
КОД УМОВНИХ ЛИШКІВ І ЦІЛІСНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ

Михаил Савчук, Виталий Шарапов
АНАЛИЗ ОДНОГО МЕТОДА ТЕСТИРОВАНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ, ОСНОВАННОГО НА КОНТЕКСТНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ

А Бондарук, В Глухов, К Євтушенко, Н Заіченко, В Калінічев, Б Оліярник
ГАРАНТОЗДАТНА СИСТЕМА ОБРОБЛЕННЯ НАВІГАЦІЙНИХ І КАРТОГРАФІЧНИХ ДАНИХ

Альжан Абдрахманов, Дана  Байбатчаева
КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТА СТ РК 1073-2007

Вячеслав Василенко
ВІДНОСНА ШВИДКІСТЬ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ В ПРОЦЕДУРАХ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Максим Зінченко, Юрій Зіньковський
ІМІТАТОР ЗАКЛАДНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ НЕЛІНІЙНОГО РАДІОЛОКАТОРА

Володимир Кононович, Сергій Гладиш, Микола Тардаскін
ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ МЕРЕЖІ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ IP/MPLS

Юрій Міць
СПІРАЛЬНІ АНТЕНИ З РЕГУЛЬОВАНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Игорь Порошин, Анатолий Ситник, Борис Петруня, Александр Сигаев
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПА ВЗАИМНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ МАСКИРОВКИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ФУНКЦИИ «HAND FREE» ПРИ ЗАЩИТЕ ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТОВ

Николай Ващенко, Теодор Королёв, Игорь Порошин, Александр Сигаев
АКТИВНАЯ ВИБРОАКУСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА С ПСЕВДОАДАПТАЦИЕЙ К УРОВНЮ РЕЧЕВОГО СИГНАЛА

Алфавитный указатель

Требования к оформлению


...:/^\:...


Выпуск -  17: Титул

Редакционная коллегия

Содержание

Евгений Володарский, Александр Карпенко
НОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РАСШИРЕННОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ МНОГОКРАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Олександр Архипов, Валерій Ворожко
ЩОДО МЕТОДИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕДУРИ ВІДНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДО СЕКРЕТНОЇ

Олександр Архипов
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ШКОДИ, ОБУМОВЛЕНОЇ РОЗГОЛОШЕННЯМ СЕКРЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Віктор Найденко, Михайло Прокофьєв
ВИБІР МОДЕЛІ ЗОСЕРЕДЖЕНИХ ВИПАДКОВИХ АНТЕН І ВИЗНАЧЕННЯ РАДІУСІВ ЗОН

Александр Голяка
ТАКСОНОМИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ

Александр Голяка
АРХИТЕКТУРА, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ, ПРЕИМУЩЕСТВА SITEPROTECTOR

Александр Голяка
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ В СИСТЕМАХ ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ

Володимир Тарасенко, Олександр Тесленко, Олена Яновська
РЕАЛІЗАЦІЯ ПОВНИХ ПІДСТАНОВОК ЗА ДОПОМОГОЮ БАГАТОМОДУЛЬНОГО КАСКАДУ НАЙПРОСТІШИХ КОНСТРУКТИВНИХ МОДУЛІВ

Вячеслав Василенко
АЛГОРИТМИ КОДУВАННЯ-ДЕКОДУВАННЯ УЗАГАЛЬНЕНИХ ЗАВАДОСТІЙКИХ КОДІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ В УМОВАХ ПРИРОДНИХ ВПЛИВІВ

Михаил Коломыцев, Светлана Носок
АУДИТ АНОМАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БАЗ ДАННЫХ

Дмитрий Андрущенко, Галина Козина
АНАЛИЗ СТОЙКОСТИ МЕТОДА КОХА-ЖАО СТЕГАНОГРАФИЧЕСКОГО ВСТРАИВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В СТАТИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Олександр Дирда
МЕТОД ПОБУДОВИ ВИСОКОШВИДКІСНОГО ПРОГРАМНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПОТОКОВОГО ШИФРУ

Іван Горбенко, Юрій Ковальчук
ОЦІНКА ХАРАКТЕРИСТИК ЛАЗЕРНОГО КАНАЛУ ВИТОКУ МОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ З УРАХУВАННЯМ БАГАТОМОДОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ЛАЗЕРА

Владимир Волхонский
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАЗМЕРОВ ЗОНЫ ЭФФЕКТИВНОГО ОБЗОРА ТЕЛЕВИЗИОННОЙ КАМЕРЫ

Василь Стеченко, Олександр Сигаєв, Євген Кухоль, Андрій Курашкевич
ПРИСТРОЇ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ НАВЕДЕНЬ І ЗАВАД У МЕРЕЖІ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ

Вячеслав Василенко, Олена Дубчак
ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ КАНАЛУ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ У РОЗПОДІЛЕНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Алфавитный указатель

Требования к оформлению


...:/^\:...


Выпуск -  18: Титул

Редакционная коллегия

Содержание

Віктор Найденко, Михайло Прокофьєв
СИНТЕЗ ЧОТИРИПОЛЮСНИКА, ЕКВІВАЛЕНТНОГО ЕЛЕМЕНТАРНОМУ ЕЛЕКТРИЧНОМУ ВІБРАТОРУ

Лариса Кошевая
ОБ УНИФИКАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

Володимир Бібіка
ОСОБЛИВОСТІ АТЕСТАЦІЇ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ У ДЕРЖАВНІЙ МЕТРОЛОГІЧНІЙ СИСТЕМІ НА ПРОВЕДЕННЯ ВИМІРЮВАНЬ ПРИ ВИКОНАННІ РОБІТ З ТЗІ

Михаил Коломыцев, Светлана Носок
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ БАЗ ДАННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА

Ольга Золотар
ОХОРОНА ІНФОРМАЦІЇ ЯК НАПРЯМ У ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ В СКЛАДІ БЕЗПЕКИ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ ТА ЇЇ СПІВВІДНОШЕННЯ ІЗ ЗАХИСТОМ ІНФОРМАЦІЇ

Сергей Емельянов
СУЩНОСТЬ И МЕТОДЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ РАЗВЕДКИ

Євген Скулиш, Дарія Прокоф’єва
ОХОРОНЮВАНА ІНФОРМАЦІЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Олександр Бакалинський, Олександр Богданов, Володимир Мохор
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНО ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Олександр Шевченко
АНАЛІЗ ВИМІРЮВАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ПРИ ВИКОНАННІ ФУНЦІЙ ЗБЕРЕЖЕННЯ, ВІДТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ДЕРЖАВНИМИ ЕТАЛОНАМИ

Вячеслав Василенко
МІЖМЕРЕЖНІ ЕКРАНИ ЯК ОСНОВА БАГАТОРІВНЕВОГО ЗАХИСТУ ВІД ЗАГРОЗ В КОМУНІКАЦІЯХ РОЗПОДІЛЕНИХ МЕРЕЖ

Вячеслав Шорошев
НОВА СИСТЕМНА КОНЦЕПЦІЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ ВІД НЕСАНКЦІНОВАНОГО ДОСТУПУ

Михаил Савчук, Виталий Шарапов
МНОГОМЕРНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ТЕСТ ДЛЯ ДВОИЧНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ

Геннадий Максименко
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Артём Жилин
РАЗРЯДНЫЙ ПОДХОД К ФАКТОРИЗАЦИИ ЧИСЛА –ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДВУХ ПРОСТЫХ ЧИСЕЛ

Александр Голяка
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ERP-СИСТЕМАХ

Богдан Корнієнко, Олександр Неділько
МЕХАНІЗМ КОДУВАННЯ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ ІЗ ХАОСОМ

Антон Алексейчук, Андрей Волошин
ОПТИМАЛЬНЫЕ ПРОТОКОЛЫ МНОЖЕСТВЕННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ СЕКРЕТА С МНОГОАДРЕСНЫМ СООБЩЕНИЕМ, ОСНОВАННЫЕ НА ЛИНЕЙНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ НАД КОЛЬЦАМИ ВЫЧЕТОВ

Сергій Яковлєв
КАСКАДНА СХЕМА ФЕЙСТЕЛЯ ТА ЇЇ СТІЙКІСТЬ ДО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ТА ЛІНІЙНОГО КРИПТОАНАЛІЗУ

Сергій Гладиш
ПРЕВЕНТИВНІ ТА РЕАКТИВНІ МЕХАНІЗМИ БЕЗПЕКИ В БЕЗДРОТОВИХ ТРАДИЦІЙНИХ ТА AD-HOC МЕРЕЖАХ


АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ АДАПТИВНОГО ПОДАВЛЕНИЯ СИГНАЛОВ РЕЧЕВОГО ДИАПАЗОНА

Пётр Гордиевич, Виталий Середяк, Ярослав Омельчук, Игорь Порошин
ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЩИТНОЙ РЕЧЕПОДОБНОЙ ПОМЕХИ ПУТЁМ ГЕНЕРАЦИИ ФОНЕМНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ

Владислав Галанский, Михаил Прокофьев
АНТЕННЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАГНИТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПЭМИ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ КОМПЛЕКСОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Петро Бідюк, Володимир Бондарчук
СУЧАСНІ МЕТОДИ БІОМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

Алфавитный указатель

Требования к оформлению


...:/^\:...


Выпуск -  19: Титул

Редакционная коллегия

Содержание

Євген Скулиш
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДЛЯ СФЕРИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ:РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Олександр Корнейко, Сергій Корнейко
ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА» В НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Олена Архипова, Володимир Журавльов, В’ячеслав Кумейко
АРТИКУЛЯЦІЙНІ ТАБЛИЦІ СЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Максим Кузнецов
МЕТОДИКА РОБАСТНОЇ ОЦІНКИ КЕПСТРУ МОВНОГО СИГНАЛУ

Роман Луценко
АДВОКАТСЬКА ТАЄМНИЦЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Олександр Голяка
МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ КРИПТОБІБЛІОТЕК

Ярослав Клятченко, Оксана Тарасенко-Клятченко
АВТОКОРИГУЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕМЕНТАРНИХ АВТОМАТІВ

Людмила Ковальчук, Сергей Пальченко, Леонид Скрипник
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ УЗАГАЛЬНЕНИХ МАРКОВСЬКИХ ШИФРІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ СТІЙКОСТІ СУЧАСНИХ БЛОКОВИХ АЛГОРИТМІВ ШИФРУВАННЯ ДО МЕТОДІВ РІЗНИЦЕВОГО КРИПТОАНАЛІЗУ

Володимир Лужецький, Юрій Баришев
ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ ШВИДКИХ АЛГОРИТМІВ ХЕШУВАННЯ

Константин Васюта
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BDS-СТАТИСТИКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ОДНОМЕРНЫХ ОТОБРАЖЕНИЙ ПО НАБЛЮДЕНИЮ ХАОТИЧЕСКОГО ВРЕМЕННОГО РЯДА

Вячеслав Василенко
ВИБІР ПАРАМЕТРІВ КОДУ УМОВНИХ ЛИШКІВ В ЗАДАЧАХ КОНТРОЛЮ ТА ПОНОВЛЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ

Михаил Коломыцев, Светлана Носок
Анализ уязвимостей приложений и причин их возникновения

Игорь Порошин
ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЦИПА СТРУКТУРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАЩИТНОЙ ВИБРОАКУСТИЧЕСКОЙ ПОМЕХИ

Михайло Прокофьєв, Василь Стеченко
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ КАНАЛАМИ ПЕМВН У МЕРЕЖУ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ

Олексій Сташук
МЕТОД ЕНЕРГЕТИЧНО ЕФЕКТИВНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ІКМ-СИГНАЛІВ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Ігор Форощук, Максим Кузнєцов, Олександр Сигаєв
Цифровий синхронний амплітудний детектор з відносно малим числом вимірювання

Алфавитный указатель

Требования к оформлению


...:/^\:...


Выпуск -  20: Титул

Редакционная коллегия

Содержание

Богдан Бернадський, Валерій Ворожко
З ІСТОРІЇ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Іван Грабовенко
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ

Дарія Прокоф‘єва-Янчиленко
ПЕРСПЕКТИВИ ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНИМ ЗАГРОЗАМ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Олександр Потій, Анатолій Лєншин, Дмитро Пилипенко
СТРУКТУРА ТА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В РАМКАХ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ

Владимир Журавлёв
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ РЕЧЕВОГО СИГНАЛА

Ніна Полякова, Ірина Лазько
РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПАКЕТУ НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ

Вероніка Горєлова
ВІДМОВА У ВІДШКОДУВАННІ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ОСОБІ ОРГАНАМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, ПРОКУРАТУРИ І СУДУ

Юрій Копитін
РОЗСЛІДУВАННЯ ІНЦИДЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Леонід Скрипник, Людмила Ковальчук, Віктор Бездітний
МЕТОДИКА ПЕРЕВІРКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СТАТИСТИЧНИХ ТЕСТІВ ПРИ НЕВІДОМИХ СТАТИСТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЯХ ГЕНЕРАТОРА ПОСЛІДОВНОСТЕЙ

Василь Карпінець, Юрій Яремчик
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПОГІРШЕННЯ ЯКОСТІ ВЕКТОРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ПРИ ВБУДОВУВАННІ ЦИФРОВИХ ВОДЯНИХ ЗНАКІВ

Вячеслав Шорошев
КРИТЕРІЇ І МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНИЗАЦІЇ І ПОБУДОВИ АРХИТЕКТУРИ ЗАХИЩЕНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Олександр Дмитренко
НОВА КОНЦЕПЦІЯ ПОЛІТИКИ ПОБУДОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ АРХІТЕКТУРИ ЗАХИЩЕНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ З НОРМУВАННЯМ ПОКАЗНИКІВ РІВНІВ ЇЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Віталій Носов
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Дмитро Могилевич, Валерій Правило, Олексій Брус
МОДЕЛЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАЯВОК НА ЕТАПІ ДОСТУПУ ДО ЦЕНТРУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Максим Зінченко, Юрій Зіньковський, Михайло Прокофьєв
ЗНАЧУЩІСТЬ РІВНЯ ПОТУЖНОСТІ ЗОНДУЮ ЧОГО СИГНАЛУ В НЕЛІНІЙНІЙ РАДІОЛОКАЦІЇ

Юрій Яремчук, Максим Притула, Євгеній Ніколаєв, Вікторія Козел
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТАЛЕВОЇ СІТКИ ДЛЯ ЕКРАНУВАННЯ

РЕФЕРАТЫ

Алфавитный указатель

Требования к оформлению


...:/^\:...


Выпуск -  21: Титул

Редакционная коллегия

СодержаниеЄвген Скулиш
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА: НОВІ ВИКЛИКИ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВУ

Михайло Косицін, Едуард Плешко
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕРЖСПЕЦЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ ІЗ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Дмитро Мельник
ЗАПОБІГАННЯ КОМП’ЮТЕРНОМУ ТЕРОРИЗМУ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ В УКРАЇНІ

Олександр Архипов
ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІННОСТІ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Володимир Кононович, Юрій Копитін
ВИКОРИСТАННЯ ABC АНАЛІЗУ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Михаил Коломыцев, Светлана Носок
АВТЕНТИФИКАЦИЯ В ЗАЩИЩЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ

Вячеслав Василенко
СИСТЕМА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ВІД НСД. ВАРІАНТ РЕАЛІЗАЦІЇ АЛГОРИТМУ МНОЖИННОЇ АВТЕНТИФІКАЦІЇ

Володимир Луценко, Валерій Худяков
ВИЗНАЧЕННЯ УРАЗЛИВОСТІ ОБ’ЄКТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СКЛАДОВА ПОРЯДКУ РОЗРОБКИ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Людмила Завадська, Максим Семибаламут
ТЕСТ НА ПРОФІЛЬ ЛІНІЙНОЇ СКЛАДНОСТІ

Геннадий Халимов
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ХЕШИРОВАНИЕ ПО РАЦИОНАЛЬНЫМ ФУНКЦИЯМ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ КРИВЫХ В КУБИЧЕСКОМ ПОЛЕ

Юрій Яремчук, Дмитро Кец, Євгеній Ніколаєв, Дар’я Іванішина
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ДОСТУПНОСТІ ОДНОТИПНИХ ОБ’ЄКТІВ МЕРЕЖІ ЗА ДОМЕННИМ ІМ’ЯМ В ПРОТОКОЛІ ТРАНСЛЯЦІЇ МЕРЕЖЕНИХ АДРЕС

Василь Карпінець, Юрій Яремчук
ЗМЕНШЕННЯ ВІДХИЛЕНЬ КООРДИНАТ ТОЧОК ВНАСЛІДОК ВБУДОВУВАННЯ ЦИФРОВИХ ВОДЯНИХ ЗНАКІВ У ВЕКТОРНІ ЗОБРАЖЕННЯ

Олександр Шевченко, Леонід Грищенко
АНАЛІЗ ВИМІРЮВАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ПРИ ВИКОНАННІ ФУНКЦІЙ ЗБЕРІГАННЯ, ВІДТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕДАВАННЯ ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАНЬ ДЕРЖАВНИМИ ЕТАЛОНАМИ З ОПТИКИ

Владимир Чумаков
РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОСТИ ХАРАКТЕРИСТИК БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ ПРИ НЕЛИНЕЙНОЙ ЛОКАЦИИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

Максим Зінченко, Юрій Зіньковський, Михайло Прокофьєв
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ НЕЛІНІЙНОСТЕЙ НА ФОРМУВАННЯ СИГНАЛУ В НЕЛІНІЙНІЙ РАДІОЛОКАЦІЇ

Дмитро Могилевич, Валерій Правило, Олексій Бреус
РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ КАТЕГОРІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАЯВОК ПРИ АБСОЛЮТНОМУ ПРІОРИТЕТІ НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ЗВ’ЯЗКУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Валерій Правило, Наталія Корчагіна
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАНДАРТІВ ЦИФРОВОГО ТРАНКІНГОВОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ

Борис Уваров, Юрий Зиньковский
МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ МОДУЛЕЙ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

РЕФЕРАТЫ

Алфавитный указатель

Требования к оформлению


...:/^\:...


Выпуск -  22: Титул

Редакционная коллегия

Содержание

Олексій Мервінський, Андрій Ніколаєв
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА В СФЕРІ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Владимир Волхонский
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ НЕСАКЦИОНИРОВАННОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ НА ОХРАНЯЕМЫЙ ОБЪЕКТ

Дарія Прокоф’єва-Янчиленко
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ – НОВІ РЕАЛІЇ

Олексндр Радкевич
ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕННЯ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ОСОБИ В ІНТЕРНЕТІ

Роман Луценко
ПОГЛЯД НА ПРАВОВУ ОСНОВУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ

Борис Журиленко, Надежда Николаева, Никита Пелих
ОПТИМАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ И ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ПОСТРОЕНИЯ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Максим Кузнецов
СПОСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ГОМОМОРФНОЇ ФУНКЦІЇ МОВНОГО СИГНАЛУ

Вячеслав Василенко
МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ РИЗИКІВ У ЛОМ

Сергей Егоров
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПЕРЕНОСЕ ДАННЫХ НА ДРУГУЮ ОПЕРАЦИОННУЮ СИСТЕМУ

Євгенія Сулема, Семен Широчин
СПОСІБ СТЕГАНОГРАФІЇ ЗОБРАЖЕНЬ З ФРАГМЕНТАЦІЄЮ СТЕГОДАНИХ ТА РОЗДІЛЕННЯМ ЗАКРИТОГО КЛЮЧА

Лариса Кошева
НОВІТНІ ПРИНЦИПИ ДОСЯЖНОСТІ ЯКОСТІ ЛАБОРАТОРНИХ ВИПРОБУВАНЬ. СТАТИСТИЧНИЙ ПІДХІД

Борис Уваров, Юрий Зиньковский
ОПТИМИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Дмитро Могилевич, Валерій Правило, Олександр Захараш
ВПЛИВ ЗМІНИ СТРУКТУРИ ВІДОМЧИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАДАНИХ ЗНАЧЕНЬ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Владислав Черниш, Ігор Жуков
НАЛАШТУВАННЯ ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БОКСУ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ

Ростислав Сазонов, Борис Журиленко
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ПОДАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО СИГНАЛА

Євген Дубовий
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ ПІДСИЛЮВАЧ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АКУСТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

РЕФЕРАТЫ

Алфавитный указатель

Требования к оформлению


...:/^\:...


Выпуск -  23: Титул

Редакционная коллегия

Содержание

Олексій Мервінський, Костянтин Мельник
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У СФЕРІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

Дарія Прокоф’єва-Янчиленко
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДЕТЕРМІНІЗМ В НАУКАХ КРИМІНАЛЬНОГО ЦИКЛУ У СВІТЛІ БУТСТРАП-КОНЦЕПЦІЇ

Ігор Гриненко, Дарія Прокоф’єва-Янчиленко
ВПЛИВ ВІРТУАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ НА ІНФОРМАЦІЙНУ БЕЗПЕКУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Давуд Рустамов, Мірза Рзаєв
МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ БАЗ ДАНИХ В ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ВІДОМОСТІ, ЩО МІСТЯТЬ ДЕРЖАВНУ ТАЄМНИЦЮ

Олександр Радкевич
ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ Й ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Михайло Дівізінюк, Юлія Гончаренко, Дмитро Гончаренко
ПРО ПРОБЛЕМУ РОЗРАХУНКУ ДАЛЬНОСТІ ПРИЙОМУ АКУСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ВІДКРИТИХ МАЙДАНЧИКІВ

В’ячеслав Василенко
АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ ШИФРУВАННЯ НА ОСНОВІ ПЕРЕТВОРЕНЬ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЛИШКОВИХ КЛАСІВ

Богдан Волобуєв, Владислав Черниш
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКИХ КОГНІТИВНИХ КАРТ

Андрій Тимошенко
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ В ЛОКАЛЬНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ, ПОБУДОВАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ MS WINDOWS

Юрій Яремчук, Дмитро Кец, Тетяна Жевега, Кирило Безпалий
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ДОСТУПНОСТІ ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ШЛЯХОМ ДИНАМІЧНОГО БАЛАНСУВАННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ КАНАЛУ WEB-ТРАФІКУ

Юлій Савченко, Георгій Розоронів, Сергій Толюпа
КОНТРОЛЬ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ В КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ І СИСТЕМАХ

Михайло Кузнєцов, Ігор Порошин, Михайло Прокофьєв
МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ВІБРОВИПРОМІНЮВАЧІВ ДЛЯ СИСТЕМ АКТИВНОГО ЗАХИСТУ МОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Любомир Пархуць, Тетяна Хома, Олена Хмиз
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВІДНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПІСЛЯ АВАРІЇ

Рефераты

Алфавитный указатель

Требования к оформлению


...:/^\:...


Выпуск -  24: Титул

Редакционная коллегия

Содержание

Володимир Хорошко , Сергій Зибін
ОЦІНКА ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ Й СИСТЕМ ПІДТРИМКИ УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ В ЇХНЬОМУ СКЛАДІ

Ігор Іванченко
РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ КОНТЕКСТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

Юлія Хохлачова
ПОЛІТИКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТА

Дарія Прокоф’єва-Янчиленко
ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ТА ЗАГРОЗ ЗЛОЧИННОСТІ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Дмитро Мельник
ПЕРСПЕКТИВИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ З ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У НОВОМУ КПК УКРАЇНИ

Володимир Кононович, Юрій Копитін, Марина Копитіна
МОДЕЛЬ ЦІНОУТВОРЮЮЧИХ ЧИННИКІВ НАДАННЯ ПОСЛУГ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Анна Чунарьова, Андрій Чунарьов
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ НА БАЗІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ СЕРІЇ ISO

Юрій Яремчук
СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПРОЦЕСОРИ АСИМЕТРИЧНОГО ШИФРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ РЕКУРЕНТНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ

Галина Козіна, Генадій Нікуліщев
АНОНІМНІСТЬ ЯК КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ ЗАХИЩЕНОСТІ ПРОТОКОЛІВ СЛІПОГО ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ

Ігор Терейковський
ВДОСКОНАЛЕННЯ АЛГОРИТМУ НАВЧАННЯ БАГАТОШАРОВОГО ПЕРСПЕТРОНУ ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ МЕРЕЖЕВИХ АТАК

Денис Танцюра
АВТОМАТИЧНЕ НАЛАШТУВАННЯ І ПЕРЕВІРКА НАЛАШТУВАНЬ СЛУЖБ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ КОМПЛЕКСНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ

Владимир Волхонский, Роберт Трапш
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОХРАННЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ПРИ ПАССИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НАРУШИТЕЛЯ

Валерій Правило
СИНТЕЗ РАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ЗА ЗАДАНИМИ ПОКАЗНИКАМИ

Максим Зінченко, Юрій Зіньковський, Михайло Прокофьєв
ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕЛІНІЙНИХ РОЗПОВСЮДЖУВАЧІВ ЗА РІВНЕМ ОДНІЄЇ ГАРМОНІКИ

Дмитрий Могилевич, Борис Креденцер, Виктор Вишневский
ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ НЕПРЕРЫВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ВРЕМЕННЫМ РЕЗЕРВОМ ПРИ ИЗВЕСТНЫХ НАЧАЛЬНЫХ МОМЕНТАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАРАБОТКИ ДО ОТКАЗА

РЕФЕРАТЫ

Алфавитный указатель

Требования к оформлению


...:/^\:...


Выпуск -  25: Титул

Редакционная коллегия

Содержание

Євгенія Іванченко, Володимир Хорошко, Юлія Хохлачова
АЛГОРИТМ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Олена Азаренко, Михайло Дівізінюк, Юлія Гончаренко, Дмитро Гончаренко
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗМІНИ ПАРАМЕТРІВ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК КАНАЛУ ТРАНСЛЯЦІЇ МОВНОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ЗНІМАЄТЬСЯ

Олександр Архипов, Олена Архипова
АНАЛІЗ І МОДЕЛЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АРТИКУЛЯЦІЙНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Ігор Гриненко, Дарія Прокоф’єва-Янчиленко, Михайло Прокофьєв
СТРУКТУРА КРИМІНАЛЬНИХ ВІДНОСИН У КІБЕРПРОСТОРІ

Олексій Мервінський, Микола Щербак
ДЕЯКІ ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПІД ЧАС ЇХ ОБРОБКИ В ІНФОРМАЦІЙНИХ (АВТОМАТИЗОВАНИХ) СИСТЕМАХ

Юрій Яремчук
МЕТОДИ АВТЕНТИФІКАЦІЇ НА ОСНОВІ РЕКУРЕНТНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ

Василь Карпінець, Юрій Яремчук, Безпалий Кирило
ОЦІНЮВАННЯ СТІЙКОСТІ МЕТОДУ ВБУДОВУВАННЯ ЦИФРОВИХ ВОДЯНИХ ЗНАКІВ У ВЕКТОРНІ ЗОБРАЖЕННЯ ДО АКТИВНИХ ТА ПАСИВНИХ АТАК

Людмила Ковальчук, Олексій Беспалов, Павло Огнєв
РЕКУРЕНТНІ АЛГОРИТМИ ОБЧИСЛЕННЯ КОРЕНЯ ДОВІЛЬНОГО СТЕПЕНЮ У КІЛЬЦІ ЛИШКІВ

Алла Кобозєва, Олена Лебєдєва
РОЗРОБКА НОВОГО ПІДХОДУ ДО ВИЯВЛЕННЯ ЗАМІЩУЮЧОЇ ОБЛАСТІ В ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕННЯХ

Сергій Яковлєв
МЕТОДИКА ОБГРУНТУВАННЯ СТІЙКОСТІ НЕМАРКОВСЬКИХ СИМЕТРИЧНИХ БЛОЧНИХ ШИФРІВ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО КРИПТОАНАЛІЗУ

Анна Чунарьова
ПРАКТИЧНІ СХЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ АЛГОРИТМІВ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ

Олексій Юдін, Гліб Пирогов
АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ SMART GRID СИСТЕМ

Дмитро Вергелес, Геннадій Леоненко, Андрій Паламарчук, Олексій Юдін
ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СТАНЦІЙ ТРОПОСФЕРНОГО ЗВ’ЯЗКУ

Ігор Порошин, Михайло Прокофьєв, Володимир Дворський
ТЕХНІКА АКТИВНОГО ВИБРОАКУСТИЧНОГО ЗАХИСТУ МОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

РЕФЕРАТЫ

Алфавитный указатель

Требования к оформлению


...:/^\:...


Выпуск -  26: Титул

Редакционная коллегия

Содержание

Сергей Гончар, Геннадий Леоненко, Алексей Юдин
АНАЛИЗ УГРОЗ И УЯЗВИМОСТЕЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Александр Потий, Дмитрий Пилипенко
МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ МНОЖЕСТВА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ МЕТОДА ОЦЕНКИ УРОВНЯ КУЛЬТУРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Володимир Бурячок, Анатолій Шиян
ТЕОРІЯ ІГОР, ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ

Ігор Павлов
АНАЛІЗ УРАЗЛИВОСТЕЙ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Ярослав Буригін, Катерина Красовська, Наталія Тарасова, Станіслав Боровик
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕРЕЖЕВИХ ПРОТОКОЛІВ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ СТАНУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Юрій Яремчук
ЗАХИЩЕНА ВЕБ-СИСТЕМА ТЕСТУВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ АСИМЕТРИЧНИХ КРИПТОГРАФІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ОСНОВІ РЕКУРЕНТНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ

Сергей Егоров
ЗАЩИТА И МОНИТОРИНГ ПОРТОВ ВВОДА ВЫВОДА В ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ LINUX

Дмитрий Вергелес, Геннадий Леоненко, Андрей Паламарчук, Алексей Юдин
ФОРМИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА ШУМОПОДОБНЫХ СИГНАЛОВ В СТАНЦИИ ТРОПОСФЕРНОЙ СВЯЗИ

Михаил Прокофьев, Василий Стеченко
ОЦЕНКА ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ ОТ УТЕЧКИ ЗА СЧЕТ ПОБОЧНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ И НАВОДОК ПРИ ПЕРЕДАЧЕ В ИССЛЕДУЕМЫХ ЦЕПЯХ ТЕСТОВЫХ СИГНАЛОВ

Дмитро Могилевич, Валерій Правило, Микола Фомін
МЕТОДИ СТРУКТУРНОЇ НАДІЙНОСТІ МУЛЬТИСЕРВІСНИХ МЕРЕЖ ЗВ'ЯЗКУ

Анна Чунарьова, Руслана Зюбіна
НОВІТНІ МЕТОДИ АУТЕНТИФІКАЦІЇ В БЕЗДРОТОВИХ СИСТЕМАХ ТА МЕРЕЖАХ

РЕФЕРАТЫ

Алфавитный указатель

Требования к оформлению


...:/^\:...


Выпуск -  27: Титул

Редакционная коллегия

Содержание

Владимир Хорошко, Михаил Шелест
КИБЕРТЕРРОРИЗМ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Сергій Довбня, Андрій Нікірін, Іван Четверіков
СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ МАТРИЦЬ НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ТЕХНІЧНІ КАНАЛИ ВИТОКУ

Михайло Прокофьєв, Василь Стеченко
ОЦІНЮВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ ПРАВИЛЬНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ПРИЙМАННІ ПОБІЧНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ ПІД ЧАС ПАРАЛЕЛЬНОГО ПЕРЕДАВАННЯ СИГНАЛІВ

Микола Романюков
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОБІЧНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ SSD ТА HDD НАКОПИЧУВАЧІВ

Микола Жердев, Василь Кузавков
АЛГОРИТМ АНАЛІЗУ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ДІАГНОСТИЧНА МОДЕЛЬ ТРАНЗИСТОРА В КЛЮЧОВОМУ РЕЖИМІ

Юрій Яремчук
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИСТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ МЕТОДУ АВТЕНТИФІКАЦІЇ СТОРІН ВЗАЄМОДІЇ НА ОСНОВІ РЕКУРЕНТНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ

Юрій Васильєв
АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ СИСТЕМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Дмитро Могилевич, Микола Фомін
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ЦИФРОВИХ МЕРЕЖ ЗВ’ЯЗКУ

Андрей Демаш, Андрей Паламарчук, Сергей Усенко, Алексей Юдин, Сергей Мазор
НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ МАКЕТА ПРИЕМНОГО МОДУЛЯ СТАНЦИИ ТРОПОСФЕРНОЙ СВЯЗИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Алексей Юдин, Геннадий Леоненко, Сергей Гончар
СТРУКТУРА МОДЕЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ, УЧИТЫВАЮЩАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Борис Уваров, Юрий Зиньковский
ФУНКЦИЯ УСПЕШНОСТИ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ ОТ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ

РЕФЕРАТЫ

Алфавитный указатель

Требования к оформлению


...:/^\:...


Выпуск -  28: Титул

Редакционная коллегия

Содержание

Лілія Нікіфорова, Юрій Яремчик, Анатолій Шиян
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ НА СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОРУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Михаил Дивизинюк, Юрий Столярчук, Александр Фаррахов
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЫЯВЛЕНИЯ ТОНАЛЬНОГО СИГНАЛА В УСЛОВИЯХ ДОМИНИРУЮЩИХ ПОМЕХ

Владимир Хорошко, Юлия Хохлачёва, Елена Скоробогатько, Николай Тимченко
СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОЙ ТОПОЛОГИИ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Анна Корченко
КОРТЕЖНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ НАБОРА БАЗОВЫХ КОМПОНЕНТ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ КИБЕРАТАК

Александр Архипов, Екатерина Безымянная
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАШУМЛЕНИЯ РЕЧЕВОГО СИГНАЛА

Анатолій Кочубінський, Володимир Синявський, Олександр Шаталов
АЛГОРИТМ АСИМЕТРИЧНОГО ШИФРУВАННЯ, ЗАСНОВАНИЙ НА ЕЛІПТИЧНИХ КРИВИХ

Людмила Ковальчук, Наталія Кучинська, Віктор Бездітний
ПОБУДОВА ВЕРХНІХ ОЦІНОК СЕРЕДНІХ ЙМОВІРНОСТЕЙ ЦІЛОЧИСЕЛЬНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛІВ КОМПОЗИЦІЇ МОДУЛЬНОГО КЛЮЧОВОГО СУМАТОРА, БЛОКА ПІДСТАНОВКИ ТА ЛІНІЙНОГО ОПЕРАТОРА, ЩО МАЄ БЛОКОВУ СТРУКТУРУ

Людмила Завадська, Віталій Сергієнко
ДОСЛІДЖЕННЯ КУБІЧНИХ АТАК З МАЛИМИ СТЕПЕНЯМИ МАКСТЕРМІВ

Анатолій Кочубінський, Володимир Синявський, Олександр Шаталов
АЛГОРИТМ ВСТАНОВЛЕННЯ СПІЛЬНОГО СЕКРЕТНОГО ЗНАЧЕННЯ, ЩО ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ЕЛІПТИЧНИХ КРИВИХ

Людмила Ковальчук, Наталія Лисенко, Сергій Красніков
ПОРІВНЯННЯ ОПЕРАЦІЙ МОДУЛЬНОГО ТА ПОКОМПОНЕНТНОГО ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ НА МНОЖИНІ N-МІРНИХ ВЕКТОРІВ НАД ПРОСТИМ СКІНЧЕННИМ ПОЛЕМ

Михайло Дівізінюк, Валерія Ковач
РОЗРОБКА ОДИНИЧНОГО ЕЛЕМЕНТУ (ПОСТУ) ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Юрий Зиньковский, Борис Уваров
УСТОЙЧИВОСТЬ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ПРОТИВ ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

Василь Кузавков, Євген Редзюк
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ФОРСОВАНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ДІАГНОСТИЧНОГО ПАРАМЕТРУ ВІД ЧАСУ НАПРАЦЮВАННЯ ЦИФРОВИХ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ КОМПОНЕНТІВ

Евгений Подгорный, Любовь Рябова, Владимир Темников
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА ПО РАДУЖНОЙ ОБОЛОЧКЕ ГЛАЗА

РЕФЕРАТЫ

Алфавитный указатель

Требования к оформлению


...:/^\:...


Выпуск -  29: Титул

Редакционная коллегия

Содержание

Володимир Хорошко, Тетяна Козел, Ольга Ярошенко
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЗБРОЇ

Михайло Прокофьєв, Вадим Куліш, Микола Ващенко, Володимир Дворський, Василь Стеченко, Андрій Тодоренко
ОЦІНЮВАННЯ КОЕФІЦІЄНТА ЯКОСТІ ШУМОВОЇ ЗАВАДИ В СИСТЕМАХ АКТИВНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Володимир Луценко
ВИКОРИСТАННЯ БАЗ ДАНИХ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Віталій Носов, Олександр Манжай
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ ІНФОРМАЦІЙНІЙ ВІЙНІ В УКРАЇНІ

Людмила Ковальчук, Наталія Кучинська, Леонід Скрипник
ПОБУДОВА ВЕРХНІХ ОЦІНОК СЕРЕДНІХ ІМОВІРНОСТЕЙ ЦІЛОЧИСЕЛЬНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛІВ КОМПОЗИЦІЙ КЛЮЧОВОГО СУМАТОРА, БЛОКУ ПІДСТАНОВКИ ТА ЛІНІЙНОГО (НАД ДЕЯКИМ КІЛЬЦЕМ) ОПЕРАТОРА

Василь Карпінець, Юрій Яремчук
ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ЦИФРОВИХ ВОДЯНИХ ЗНАКІВ У ВЕКТОРНИХ ЗОБРАЖЕННЯХ ДО АТАКИ ВИЯВЛЕННЯ МІСЦЯ ЇХ РОЗТАШУВАННЯ

Максим Шаповал
МОДЕЛЬ ЗАХИЩЕНОЇ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ POS ТЕРМІНАЛЬНОГО ТРАФІКУ

Юрій Васильєв
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА АНАЛІЗ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ В КЛЮЧОВИХ СИСТЕМАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Сергій Лазаренко
АНАЛІЗ ЧАСТОТНИХ КРИТЕРІЇВ ВІДБОРУ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗАВАД ДЛЯ ЧАСТОТНИХ ПРИСВОЄНЬ РАДІОЕЛЕКТРОННИМ ЗАСОБАМ РАДІОМОВНОЇ СЛУЖБИ

Микола Карпінський, Анна Корченко, Андрій Гізун
ІНТЕГРОВАНА МОДЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕННЯ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ ТА ФОРМАЛІЗОВАНА ПРОЦЕДУРА ПОБУДОВИ ЕТАЛОНІВ ІДЕНТИФІКУЮЧИХ ПАРАМЕТРІВ

Сергій Гончар, Геннадій Леоненко, Олексій Юдін
ЗАГАЛЬНА МОДЕЛЬ ЗАГРОЗ БЕЗПЕЦІ ІНФОРМАЦІЇ АСУ ТП

Елена Азаренко, Олег Бляшенко, Михаил Дивизинюк, Валерия Ковач
ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМАХ МОНИТОРИНГА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Андрій Паламарчук, Дмитро Вергелес, Володимир Гуменюк, Юрій Васильєв, Олег Белас, Олег Іванько, Сергій Мазор
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТА АНТЕННОЇ РЕШІТКИ В ЯКОСТІ ОПРОМІНЮВАЧА ПАРАБОЛІЧНОЇ АНТЕНИ ДЛЯ СТАНЦІЙ ТРОПОСФЕРНОГО ЗВЯ’ЗКУ

Василь Кузавков
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОЧОГО РЕЖИМУ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ КОМПОНЕНТІВ В МЕТОДІ ВЛАСНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Владимир Темников, Елена Темникова
КОНЦЕПЦИИ ПОСТРОЕНИЯ ГОЛОСОВЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ

Сергей Малышкин
ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ВЕРОЯТНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ УГРОЗЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕФЕРАТЫ

Алфавитный указатель

Требования к оформлению


...:/^\:...


Випуск -  30: Титул

Редакционная коллегия

Содержание

Михайло Прокофьев, Володимир Хорошко
ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ

Дмитро Мехед
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ. МЕТОДИ ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Владимир Бурячок, Андрей Орехов, Владимир Хорошко
ОПТИМИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА СУВД

Елена Азаренко, Юлия Гончаренко, Михаил Дивизинюк, Валерия Ковач
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ

Михайло Дівізінюк, Олександр Попов, Валерія Ковач, Олег Бляшенко, Олена Алєксєєва, Кирило Сметанін
МАТЕМАТИЧНІ ПІДХОДИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ

Іван Опірський
ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ НСД В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ДЕРЖАВИ

Олексій Мервінський
ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Олександр Архипов, Андрій Скиба
ПРОБЛЕМАТИКА ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНУ БЕЗПЕКУ НА ОСНОВІ ЕКОНОМІКО-ВАРТІСНИХ МОДЕЛЕЙ

Сергій Гончар, Геннадій Леоненко, Олексій Юдін
ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ НЕБЕЗПЕКИ АТАК В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Анна Ільєнко
СУЧАСНІ МЕТОДИ ГОМОМОРФНОГО ШИФРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

Юрій Хлапонін
ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ КАНАЛУ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ ЗА РАХУНОК ПОБІЧНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ І НАВЕДЕННЯ

Владимир Темников, Игорь Конфорович, Елена Темникова
ПОСТРОЕНИЕ ГОЛОСОВОЙ СИСТЕМЫ АУТЕНТИФИКАЦИИ ДИСПЕТЧЕРОВ С ПОВЫШЕННЫМИ БЫСТРОДЕЙСТВИЕМ И ДОСТОВЕРНОСТЬЮ РАБОТЫ

Борис Уваров, Юрий Зиньковский
ТЕПЛОВАЯ НАДЕЖНОСТЬ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Максим Зінченко
ПІДВИЩЕННЯ ВИЯВЛЯЮЧОЇ ЗДАТНОСТІ НЕЛІНІЙНИХ РАДІОЛОКАТОРІВ

РЕФЕРАТЫ

Алфавитный указатель

Требования к оформлению


...:/^\:...


Випуск -  31: Титул

Редакционная коллегия

Содержание

Хорошко Володимир, Хохлачова Юлія, Прокофьєв Михайло
КОНЦЕПЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ ТА ПРОТИДІЯ ІНФОРМАЦІЙНІЙ ЗБРОЇ

Дудикевич Валерій, Прокопишин Іван, Чекурін Василь
ІНТЕРВАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ У КОНСЕРВАТИВНІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Іванченко Сергій
ОБҐРУНТУВАННЯ РИЗИКУ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЇЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ВІД ВИТОКУ ТЕХНІЧНИМИ КАНАЛАМИ

Азаренко Елена, Гончаренко Юлия
ФОРМАЛИЗОВАННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ УЯЗВИМОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИНФРАСТРУКТУР КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

Салієва Ольга
УПРАВЛІННЯ УЗГОДЖЕННЯМ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ В ЗАДАЧАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Корченко Александр, Казмирчук Светлана
МЕТОД ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНТЕРВАЛОВ В НЕЧЕТКИЕ ЧИСЛА ДЛЯ СИСТЕМ АНАЛИЗА И ОЦЕНИВАНИЯ РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Олексійчук Антон, Конюшок Сергій, Сторожук Артем
МЕТОД ПОШУКУ АЛГЕБРАЇЧНО ВИРОДЖЕНИХ НАБЛИЖЕНЬ БУЛЕВИХ ФУНКЦІЙ ДЛЯ ПОБУДОВИ СТАТИСТИЧНИХ АТАК НА СИХРОННІ ПОТОКОВІ ШИФРИ

Єремізін Олександр, Стьопочкіна Ірина
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКОГО ХЕШУВАННЯ В АНТИВІРУСНОМУ ЗАХИСТІ

Григоренко Світлана
РОЗВИТОК МЕТОДУ ВИЯВЛЕННЯ КЛОНУВАННЯ В ЦИФРОВОМУ ЗОБРАЖЕННІ В УМОВАХ ДОДАТКОВИХ ЗБУРНИХ ДІЙ

Яремчук Юрій, Катаєв Віталій, Гижко Максим, Скуратов Сергій
МОЖЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕПЛОВІЗОРІВ У ПИТАННЯХ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Стеченко Василий, Танцюра Денис
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО СЪЕМА ИНФОРМАЦИИ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ НАКОПЛЕНИИ ВИДЕО-СИГНАЛОВ

Свижевский Вячеслав
ЗИНЧЕНКО СЕРГЕЙ, МАЧУССКИЙ ЕВГЕНИЙ, СТЕПАНЕНКО ВЛАДИМИР,

Хома Володимир, Іванюк Віталій
ПІДВИЩЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ І ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ДЕТЕКТОРА НЕСАНКЦІОНОВАНИХ ПІДКЛЮЧЕНЬ ДО ТЕЛЕФОННИХ ЛІНІЙ

Зиньковский Юрий, Никитчук Артём, Уваров Борис
ОПТИМИЗАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ СТРУКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЫХ МОДУЛЕЙ АППАРАТУРЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Алфавитный указатель

Требования к оформлению


...:/^\:...