Лого КПИ

Сайт науково-технічного збірника КПІ ім. Ігоря Сікорського

"Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні"

 

Вибір Мови/Language

Українська

Русский

English


Адміністратор


Сайт науково дослідного центру систем технічного захисту інформації
Сайт кафедри Радіоконструювання та виробництва радіоапаратури
Сайт науково технічного збірника ПРАВОВЕ, НОРМАТИВНЕ ТА МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ


Таблиця транскрипцій

"Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні"

"Првовое, нормативное и метрологическое обеспечение системы защиты информации в Украине

Legal, regulatory and metrological support of information security in Ukraine

Національний технічний університет України

Национальный техническийуниверситет Украины

National Technical University of Ukraine

"Київський політехнічний інститут"

"Киевский политехнический институт"

"Kyiv Polytechnic Institute"

Науково-дослідний центр систем технічного захисту інформації "ТЕЗІС"

Научно-исследовательский центр систем технической защиты информации "ТЕЗИС"

Research center of technical protection of information "TESIS"