Лого КПИ

Сайт науково-технічного збірника КПІ ім. Ігоря Сікорського

"Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні"

 

Вибір Мови/Language

Українська

Русский

English


Адміністратор


Сайт науково дослідного центру систем технічного захисту інформації
Сайт кафедри Радіоконструювання та виробництва радіоапаратури
Сайт науково технічного збірника ПРАВОВЕ, НОРМАТИВНЕ ТА МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ


Інформація для авторів


УВАГА! Перший випуск року планується на Січень-Лютий. Прийом статей до Грудня попереднього року.
Другий випуск року планується на Червень. Прийом статей до Травня. Публікація в збірники як і раніше залишається безкоштовною.


РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА


ГАЛУЗЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА

Розглядаються загальні питання інформаційних технологій і практичні аспекти захисту інформаційних ресурсів, нормативно-правові, методологічні і метрологічні аспекти захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та захисту мовної інформації на об’єктах інформаційної діяльності, актуальні питання функціонування системи криптографічного захисту інформації, сучасні проблеми і тенденції розвитку системи захисту інформації.

ПОЛІТИКА РОЗДІЛІВ

Правове забезпечення захисту інформації. Проблеми розвитку нормативної та методичної баз системи захисту інформації.
\*/Приймає рукописи \*/Індексується \/Рецензується

Забезпечення комп’ютерної безпеки в інформаційних системах
\*/Приймає рукописи \*/Індексується \/Рецензується

Технічні засоби системи захисту інформації. Стандартизація та метрологічне забезпечення систем ТЗІ. Визначення відповідності засобів ТЗІ
\*/Приймає рукописи \*/Індексується \/Рецензується

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ

Два рази на рік

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.


     Eкспертний висновок           

“Форму експертного висновку про можливість опублікування матеріалів у пресі та інших засобах масової інформації в електронному вигляді можна скачати тут”     Статті до збірника           

“Вимоги щодо оформлення статті до збірника "Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні" в електронному вигляді можна скачати тут”


Обов’язково необхідні відомості про всіх авторів!: 

“форма для необхідних відомостей про автора”     Реферати до статті           

“Приклад оформлення реферату до статті в електронному вигляді можна скачати тут”УВАГА! Статті та відомості про авторів надсилати на , а оригінал експертного висновку на поштову адресу редакції.