Редакційна політика

Галузь та проблематика

       Науково-технічний збірник присвячено проблемам інформаційної безпеки України, зокрема різноманітним питанням нормативного, метрологічного та практичного забезпечення захисту інформації в Україні.

       Розглядаються питання  кібербезпеки та захисту об’єктів критичної інфраструктури; загальні питання інформаційних технологій і практичні аспекти захисту інформаційних ресурсів; нормативно-правові, методологічні та метрологічні аспекти захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, захист мовної інформації на об’єктах інформаційної діяльності; актуальні питання функціонування системи криптографічного захисту інформації; сучасні проблеми і тенденції розвитку та підготовки спеціалістів системи захисту інформації.

 

Політика розділів

1. Проблеми розвитку нормативної та метрологічної баз системи захисту інформації

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

2. Кібербезпека і захист критичної інформаційної інфраструктури

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

3. Забезпечення безпеки інформації в інформаційних системах

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

4. Технічні засоби системи захисту інформації. Визначення відповідності засобів ТЗІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

5. Підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів системи захисту інформації

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

       Рецензентами збірника є члени редколегії журналу, а також відомі фахівці з кібербезпеки та захисту інформації в Україні. Критерії оцінювання – відповідність тематиці збірника, актуальність, практична цінність для вирішення завдань системи захисту інформації в Україні.

 

Періодичність публікації

       Кожного року публікуються два випуски збірника.

 

Політика відкритого доступу

       Збірник надає вільний доступ до вмісту будь-якого випуску після публікації його друкованої версії.

 

Авторам

       Автори, які публікуються у цьому збірнику, не платять за публікацію їх статті.

       Виплата авторської винагороди автору/авторам статті не передбачена.

       Автори, які публікуються у цьому збірнику, погоджуються з такими умовами:

       1 Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають цьому збірнику право першої публікації своєї роботи, яка після публікації друкованої версії збірника автоматично стає доступною на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому збірнику.

       2 Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим збірником (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому збірнику.

       3 Політика збірника дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи.